COLUMN

Wim Tekkelenburg

Wim Tekkelenburg is als Accountmanager Binnenvaart verantwoordelijk voor een ‘diverse’ binnenvaartportefeuille van Rabobank en is zowel zakelijk als privé verbonden met het water.

Werk aan de winkel

De binnenvaartsector staat voor uitdagingen. Recent onderzoek door Panteia wijst uit dat het totale vrachtvolume in 2023 met 5 procent is gedaald, waarbij het aandeel containers zelfs met 40 procent afnam. Vooral Duitse bedrijven kozen ervoor vracht over de weg te transporteren. Vracht die niet zomaar terug wordt verwacht. We kunnen dus spreken van reverse model shift.

Verschillende obstakels staan de groei van het aandeel van de binnenvaart in de weg. Deze obstakels zijn gerelateerd aan infrastructuurtekortkomingen, onvoldoende ondersteuning voor intermodaal transport, havencongestie die een negatieve invloed heeft op achterlandverbindingen en een gebrek aan bewustzijn over het potentieel van de sector.

Om de betrouwbaarheid van de binnenvaart te waarborgen is investering in infrastructuur essentieel. Achterstallig onderhoud van waterwegen, gecombineerd met de toenemende impact van klimaatverandering op waterstanden, brengt de sector in gevaar. Onmiddellijke actie is nodig om deze tekortkomingen aan te pakken en de infrastructuur voor te bereiden op de toekomst.

Laten we nu op onze wenken worden bediend met het onlangs opgestarte initiatief, de Binnenvaarttafel. Dit platform streeft naar een toekomstbestendige sector via vier grote transitiepaden: energietransitie, toekomstbestendige vaarwegen, ketenoptimalisatie en innovatie. Een mooi initiatief, hoor ik u zeggen en daar ben ik het volledig mee eens. Met een goede aanpak lossen we de eerder genoemde obstakels op en heeft de binnenvaart een gouden toekomst. Een voorwaarde is wel dat alle betrokken stakeholders bereid zijn over hun eigen(belang) schaduw heen te stappen

Ik ben niet negatief en uiteraard sta ik volledig achter het genomen initiatief. Ik ben het er ook mee eens dat we het maximale uit de binnenvaart moeten halen, maar ik zou wel alle stakeholders willen verzoeken om het bredere perspectief in ogenschouw te nemen en niet enkel vanuit eigen beperkte realiteit te redeneren.