COLUMN

Wim Tekkelenburg

Wim Tekkelenburg is als Accountmanager Binnenvaart verantwoordelijk voor een ‘diverse’ binnenvaartportefeuille van Rabobank en is zowel zakelijk als privé verbonden met het water.

(On)zekere tijden

Het snelle herstel van de markt, het lage water, de enorme vraag naar kolen en de verkoop van capaciteit naar het Donau-bekken veroorzaakte onbalans tussen vraag en aanbod, wat de omzet in de binnenvaart naar ongekende hoogten heeft gestuwd.

In zijn algemeenheid, wanneer de vraag stijgt is het de verwachting dat ondernemers meer gaan investeren omdat men er van uit gaat dat de vraag nog wel even zal aanhouden. Zo ook nu. Het lijkt wel of alle signalen van een (naderende) recessie volledig aan de binnenvaart voorbij gaan. Terecht of onterecht, de focus ligt volledig op de hoge verdiensten en in veel mindere mate op de eveneens gestegen kosten.

De keerzijde van de medaille is de huidige inflatie die zijn tijdelijke karakter volgens experts aan het verliezen is. Het grootste gevaar van inflatie is dat er sprake is van een voortdurende stijging van de prijzen, die zich op den duur niet meer laat beteugelen en uiteindelijk de economie en de samenleving ontwricht.

Om de inflatie enigszins te kunnen beteugelen zijn centrale banken druk in de weer met het afbouwen van opkoopprogramma’s en het successievelijk verhogen van de beleidsrentes. De rentetarieven die banken aan bedrijven in rekening brengen bewegen doorgaans mee met de door de centrale bank vastgestelde rente.

De forse stijging van de marktrentes maakt dat rente een substantieel onderdeel is gaan uitmaken van de totale kosten van een onderneming. Dit betekent dat u uzelf de vraag moet stellen wat de gestegen kosten inclusief de rente voor invloed hebben op uw financiële planning of investeringsplannen. Kortom u zult in uw businessplan rekening moeten houden met een beduidend hogere rekenrente en wel een rente die we sinds lange tijd niet meer gewend zijn geweest.