Het “Duurzame Scheepvaart” magazine, dat gratis te verkrijgen is in een oplage van 10.000 exemplaren en online te lezen is op www.duurzamescheepvaart.nl en www.maritiemmedia.nl is verkrijgbaar. Een mooi glossy magazine gedrukt op milieuvriendelijk fsc papier met interessante interviews en artikelen op het gebied van innovatie en duurzaamheid in de scheepvaart.
DUURZAME SCHEEPVAART