COLUMN

SYLVIA BOER

Sylvia Boer is directeur van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP), een actieve vereniging met 115 leden: bedrijven, regionale overheden en kennis- en onderwijsinstellingen die actief zijn in de offshore-olie-, gas- en windenergiesector in het Noordzeekanaalgebied.

ZICHTBAAR

Als je geboren bent in het baggerdorp Sliedrecht en als klein meisje door je vader al mee op sleeptouw mee wordt genomen naar tewaterlatingen en maritieme beurzen, dan krijg je vanzelf een groot maritiem hart. Ik ben zo’n meisje. Het doet me daarom soms pijn om te zien dat maar zo weinig mensen deze innovatieve en internationale sector kennen. En dat men zich niet lijkt te realiseren dat 90 procent van wat we consumeren mogelijk wordt gemaakt door scheepvaart.

Het maritieme cluster in Nederland is goed voor een direct toegevoegde waarde van 18,8 miljard euro, 2,9 procent van het bruto binnenlands product (aldus de Maritieme Monitor 2021)! Onze sector is dus randvoorwaardelijk voor de economie en toch komen we ontzettend veel mensen tekort. Voor mij onbegrijpelijk, want wie wil er nou niet werken in een sector die actief aan het verduurzamen is? Voor een toekomstbestendige branche en maatschappij. Denk aan die indrukwekkende installatieschepen van Van Oord en Boskalis die wereldwijd windmolens op zee installeren, maar ook de baggerschepen die aan internationale kustbescherming werken of de schepen die elektrisch of op biofuels varen.
De arbeidsmarkt staat momenteel op zijn kop. De vraag naar technisch geschoold personeel is enorm en wordt in de toekomst alleen maar groter. Zeker in de offshore energiemarkt. We zullen de sector dus meer bekend moeten maken. Te beginnen bij de allerjongsten op de basisschool en de jongeren die voor de keuze van een vervolgopleiding staan. De ouders moeten we laten zien dat een technische carrière in de offshore een mooie carrière is waar mensen terecht met trots werken. Want met elkaar staan we voor de enorme opgave om de innovaties en oplossingen van de toekomst te bedenken en uit te voeren om de energietransitie mogelijk te maken. Dus laten we niet vandaag maar gisteren starten met het uitdragen van onze machtig mooie sector naar de buitenwereld. Door op verjaardagen met trots over onze sector te vertellen. Met interviews met werknemers in de offshore, zoals laatst in het NRC, ook te lezen op de website van AYOP. En door het Noordzeekanaalgebied te promoten als hét gebied voor de offshore energiemarkt.

Het is tijd om het onzichtbare zichtbaar te maken!