We gaan terug naar maandag 2 januari 2017: de eerste dag dat we bij Bestevaer Expertise officieel de deuren openen is een feit. Na een aantal rustige opstartweken weten de klanten ons steeds vaker te vinden, die wij op allerlei wijzen hebben bijgestaan. Inmiddels is de bezetting op ons kantoor aangevuld met een officemanager en wordt ons team binnenkort uitgebreid met een nieuwe expert/inspecteur die wij de kneepjes van het vak gaan leren.

Onze core business bestaat uit het uitvoeren van onder andere certificerende inspecties, taxaties, diktemetingen voor klassebureaus en schade-expertises. De inspecties worden in allerlei hoedanigheden uitgevoerd; te denken aan verlenging van de scheepscertificaten, begeleiden van af of verbouw van een schip, proefvaren voor een duwaantekening, et cetera. De certificerende inspecties voeren wij uit onder de vlag van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB). Wist u trouwens dat bij het plaatsen van een nieuwe dieselmotor een inbouwverklaring, inclusief certificaatwijziging, opgemaakt moet worden?

Scheepsberekeningen
Eén van onze andere specialiteiten is het uitvoeren van tekeningkeur en allerhande scheepsberekeningen, zoals bijvoorbeeld de stabiliteits- of sterkteberekening. Ook voor het transport van bijzondere (zware) ladingen kunnen wij een calculatie maken of het schip hiervoor geschikt is. Daarbij geven we aan welke eventueel aanvullende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.
Als vakidioten hebben al onze experts zitting in de diverse besturen en commissies. Wij zijn onder andere vertegenwoordigd in het bestuur van de Vereniging voor Experts in de Kust-, Rijn- en Binnenvaart en in het bestuur van de Stichting VRT: Verenigd Register van Taxateurs. Verder zijn wij als technisch commissielid en monitor bij het NBKB betrokken en helpen we er zorg voor te dragen dat het gewenste kwaliteitsniveau wordt nagestreefd.

Welkom
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen, zonder u hadden wij deze eerste mijlpaal niet kunnen bereiken. Verder kijken wij uit naar de toekomstige samenwerkingen en verwelkomen wij graag een ieder die nog niet van onze diensten gebruik heeft gemaakt.

Wees welkom op onze vernieuwde website www.bestevaerbv.nl. Hier vindt u een uitgebreide omschrijving van onze werkzaamheden en diverse handige links.