COLUMN

Chantal de Groot

Chantal de Groot bouwde een band op met de binnenvaart door drie jaar lang de beurs Maritime Industry te organiseren in haar woonplaats Gorinchem. Tegenwoordig is ze accountmanager bij eWorks. Op deze plaats belicht ze thema’s die te maken hebben met veiligheid op het water.

‘Alleen samen’

Sinds de corona-uitbraak hebben we deze twee woorden al vaak terug horen komen in de zin: alleen samen krijgen we Corona onder controle. Volgens mij kunnen die eerste twee woorden ook gebruikt worden als het veilig werken betreft, want alleen samen creëer je een gezonde en veilige werkomgeving.
Veiligheid loopt als een rode draad door de hele keten heen en is dus iets van ons allemaal. Ketenveiligheid is tegenwoordig een heel hip woord, maar dan moet de stap van persoonlijke of bedrijfsaansprakelijkheid naar ketenverantwoordelijkheid ook gemaakt worden. De vraag is: gebeurt dat ook? Volgens mij nog minimaal. Zo schreef ik in mijn vorige column over sociale veiligheid. Eén van de reacties die ik hierop kreeg, was dat er bij persoonsgebonden ongevallen niet altijd gekeken wordt naar de omstandigheden waarin gehandeld moest worden.
En ja, deze mening deel ik en hij wordt bekrachtigd door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zij heeft in een eerder onderzoek ook geconstateerd dat bepaalde typen ongevallen in de scheepvaart zich herhalen en dat menselijk handelen hierbij een rol speelt, omdat men bijvoorbeeld afwijkt van vaste procedures. Maar er wordt minder gekeken naar de procedure en waarom iemand daarvan afweek. De hele keten en het proces overzien zijn wat mij betreft dus essentieel. Ketenveiligheid gaat voor mij dan ook alleen samen met ketenaansprakelijkheid.