COLUMN

Wim Tekkelenburg

Wim Tekkelenburg is als Accountmanager Binnenvaart verantwoordelijk voor een ‘diverse’ binnenvaartportefeuille van Rabobank en is zowel zakelijk als privé verbonden met het water.

IS DE AKTE VAN MANNHEIM ‘HEILIG’?

De Europese Commissie vindt een duurzame en moderne binnenvaartsector essentieel voor het terugdringen van broeikasemissies in de gehele transportsector. Om dit te realiseren is er een aantal hobbels te nemen. Een daarvan is de betaalbaarheid.

Een verplichte bijdrage voor binnenvaartondernemers aan een verduurzamingsfonds zou een oplossing kunnen zijn: een fonds waarmee de verduurzaming kan worden ondersteund. De hoogte van de bijdrage zou dan gerelateerd worden aan het duurzaamheidsniveau van het schip en de verrekening via een toeslag op de brandstofprijs.
Een verduurzamingsfonds, gevuld door de sector zelf, is op zich nog niet zo’n gek idee, zou je zeggen. Zo’n heffing zou namelijk een extra stimulans kunnen zijn om te verduurzamen en een ondernemer die wíl verduurzamen, kan vervolgens een beroep doen op het fonds.

Een belangrijke vraag is of een heffing op de gasolie in strijd is met de Akte van Mannheim. Eén van de uitgangspunten in de Akte van Mannheim (artikel 3) is dat het heffen van accijns niet is toegestaan. In de binnenvaart leeft op basis hiervan de gedachte dat de Akte elke heffing verbiedt. De vraag is of dat ook zo is. De CCR ziet een verplichte contributie in een fonds niet als ónmogelijk.
Zelf denk ik denk dat de financiële draagkracht van de gemiddelde individuele ondernemer om te vergroenen te beperkt is en dat ook de huidige overheidssubsidies uiteindelijk ontoereikend zijn om de klimaatdoelen te halen. Moeten we dan – hoewel de welvaart in Europa volgens velen voor een flink deel kan worden toegeschreven aan de Akte van Mannheim – wel zo krampachtig vasthouden aan artikel 3 uit dit verdrag?

Moet de conclusie niet zijn dat – en dan wel binnen de kaders van de Herziene Rijnvaartakte – een sectorbijdrage gerelateerd aan uw duurzaamheidsniveau nog niet zo’n gekke gedachte is? Of ziet u als binnenvaartsector dit totaal anders? Wat zijn uw ideeën?