COLUMN

Wim Tekkelenburg

Wim Tekkelenburg is als Accountmanager Binnenvaart verantwoordelijk voor een ‘diverse’ binnenvaartportefeuille van Rabobank en is zowel zakelijk als privé verbonden met het water.

Terugblik

Nu we weer richting het einde van het jaar gaan, is het goed om de balans op te maken en terug te kijken op het afgelopen jaar. We hebben prognoses en plannen gemaakt en hebben doelen gesteld, waarbij we een bepaalde verwachting hadden voor wat betreft de uitkomt. De praktijk leert dat niet alle verwachtingen uitkomen.

Een verwachting of anders gezegd een trend die zich in 2023 wel heeft doorgezet, is de verdere afname van het aantal familiebedrijven met één schip, waarin man, vrouw eventueel bijgestaan door personeel de onderneming vormen. Dit zal zeker te maken hebben met het feit dat de binnenvaart zich ontwikkeld heeft tot een volcontinu-bedrijf waarin systeemvaart de norm is geworden, maar het is mogelijk nog meer het gevolg van de toegenomen regeldruk. Ondernemers krijgen meer en meer te maken met toegenomen complexiteit rondom personeel, nieuwe zwaardere technische en duurzaamheidsvoorschriften voor binnenvaartschepen, nieuwe eisen voor jaarverslaglegging (duurzaamheidsrapportage), andere eisen en houding vanuit financiers en niet te vergeten de onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling van ladingstromen.

Het romantische beeld van de ‘vaart’ is aan het verdwijnen en het beeld waarvoor men ooit voor het varend bestaan koos is aan het vervagen. Of dit tij nog te keren is, vragen we ons oprecht af. Of we deze ontwikkeling moeten wíllen tegenhouden idem dito. Het biedt namelijk ook kansen. Het professionaliseert de branche en stimuleert de groei van het aantal multi-ship-owners.
De geschetste trend vraagt in ieder geval om het maken van een keuze en dit betreft mijns inziens de keuze tussen ‘schipperen’ of ondernemen.

Los van deze keuzestress wens ik iedereen fijne kerstdagen en alle goeds voor 2024.