COLUMN

René Overveld

heeft ruime ervaring op diverse soorten tankschepen met een groot vaargebied. Hij is gepensioneerd safety manager bij een grote tankvaartbevrachter met een eigen vloot en heeft veel ervaring als voorzitter in diverse internationale en nationale werkgroepen en commissies. Zo was hij jarenlang voorzitter van de Internationale commissie Environment and Safety van het Inland Waterway Transportplatform (IWT).

Komkommertijd 2023

Zoals u ongetwijfeld weet is, volgens Wikipedia, komkommertijd de benaming voor een bepaalde periode, met name in de zomer, waarin weinig tot geen nieuws te melden is. Op dit moment is het dus zeer zeker geen komkommertijd. Integendeel, er zou juist met de val van het kabinet, heel veel nieuws te melden moeten zijn. De ene na de andere bewindspersoon geeft aan de politiek te willen verlaten. Het lijkt op een vlucht om geen verantwoordelijkheid meer af te hoeven leggen voor hun daden. Of liever gezegd: de maatregelen die ze niet hebben genomen maar juist wel hadden moeten nemen.
Het lijkt een beetje op de tijd dat ik, toen ik in een week op week af systeem voer, na terugkomst uit mijn vrije week tot mijn ergernis moest concluderen dat de andere ploeg helemaal niets aan onderhoud van het schip had uitgevoerd. Maar daar kwamen we door het voeren van een goed gesprek samen wel weer uit. Iets wat ik met deze overhaast vertrokken regering ernstig betwijfel. Kortom, er zou toch nieuws genoeg moeten zijn.
Een ander probleem van grote orde is ook het personeelstekort dat overal opdoemt. Sluizen waar geen bedieningspersoneel meer voor beschikbaar is en waar dus grote delen van de dag niet meer geschut wordt.
Over het personeelstekort op de vloot mogen we ons als bedrijfstak ook meer zorgen maken. Natuurlijk moeten we hard werken aan het interessant maken van een baan in de binnenvaart. Maar moet er ook niet eens dringend en adequaat gekeken worden naar de onlangs ‘gemoderniseerde’ bemanningsregeling? Is hier écht rekening gehouden met de modernisering van de binnenvaartvloot? Is het van deze tijd dat, bij wijze van spreken, een schipper op een rondvaartboot aan dezelfde eisen moet voldoen als een schipper op een zesbaksduwstel? Genoeg om aan te werken (toch lees je hier maar betrekkelijk weinig over).

Een ander nieuwtje in deze komkommertijd is de uitgave van het boek Geen Dag Hetzelfde. Een boek dat door mij geschreven is voor iedereen die geïnteresseerd is in de binnenvaart, tankvaart en veiligheid. Ook het tot stand komen van
wet- en regelgeving komt hierin aan de orde. Het is te verkrijgen bij iedere boekhandel onder ISBN nummer
978-94-6481-301-2 of bij boekenbestellen.nl.