COLUMN

Chantal de Groot

Chantal de Groot bouwde een band op met de binnenvaart door drie jaar lang de beurs Maritime Industry te organiseren in haar woonplaats Gorinchem. Tegenwoordig is ze accountmanager bij eWorks. Op deze plaats belicht ze thema’s die te maken hebben met veiligheid op het water.

Sociale veiligheid

In de Nederlandse beroepsvaart vonden vorig jaar 640 ongelukken op het water plaats. Dat zijn er bijna twee per dag, elke dag. Er zijn dus nog altijd veel ongelukken te bespeuren en betreuren, wat niet zo gek is want varen blijft mensenwerk. En ook jarenlange ervaring en alle benodigde kennis garanderen niet dat je geen beslissingen meer neemt die kunnen leiden tot incidenten.
Veilig werken heeft niet alleen te maken met het opleggen van meer regels, veel werkervaring en kennis en het valt ook niet alleen onder de verantwoordelijkheid van de QSHE-manager; veilig werken komt juist met bewustwording en het gedrag van iedereen.
Bij fysieke veiligheid speelt sociale veiligheid een essentiële rol. Dat betekent niet dat de manager heel de dag politieagentje moet (willen) spelen, máár… als de manager al niet het goede voorbeeld geeft zal de rest het ook zeker niet doen. Sociale veiligheid heeft alles te maken met je veilig voelen en je als team vrij te voelen om veiligheid openlijk te bespreken en elkaar durven aan te spreken.
Door sociale veiligheid op te nemen als speerpunt in de organisatie zet je actief in op het continue verbeterproces van de interne veiligheidscultuur. Veiligheid is geen kostenpost, maar een zeer lucratieve investering die op meerdere manieren winstgevend is. Je arbeidsomstandigheden verbeteren immers en omdat het steeds belangrijker wordt om zaken te doen met bedrijven die veilig werken zal het zich ook zeker in klandizie uitbetalen.

Enigszins geamuseerd dacht ik terug aan vorige week, toen er vanuit China een ponton vol nieuwe binnenvaartschepen de haven van Rotterdam binnenkwam. De gesprekken daarover kwamen steeds uit op: allemaal prachtig hoor, die investeringen en vlootuitbreiding, maar wie gaat daar straks mee varen?

Voor diegenen die straks die schepen willen inzetten, een probleem. Voor mensen zoals ikzelf, die in de sector werkzaam zijn, eerder een luxeprobleem.

Ik bedacht me dat ik zelf in deze sector nooit echt moeite heb hoeven doen om aan een baan te komen. De binnenvaart; buiten wie er direct mee te maken heeft, wie kent het? Erg vreemd, in mijn ogen. Het is een sector waar je een goede boterham kan verdienen, tegenwoordig vaak zelfs voor een halve maand werken. Je hoeft er geen jarenlange universitaire studie voor te doen, enorme carrièrekansen en baanzekerheid… Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn!