COLUMN

Caroline Nagtegaal-van Doorn

Na een eerdere carrière bij onder andere het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol werd Caroline Nagtegaal-van Doorn in 2017 Europarlementariër. In het Europees Parlement is ze onder andere specialist in de transportsector namens de VVD.

Europees Maritiem Veiligheidspakket

Zo traag als een log schip… Het is een veel gehoord vooroordeel over Brussel. Maar met de onderhandelingen over het Europese Maritieme Veiligheidspakket heeft het Europees Parlement laten zien dat het snel als een speedboot kan zijn! Zo is het ons – binnen vier maanden! – gelukt om overeenstemming te bereiken over maatregelen voor onderzoek naar ongevallen op zee. En dat is nog niet alles, ook het mandaat van het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (EMSA) wordt vernieuwd. Namens de Europese liberalen mocht ik hierover de onderhandelingen doen met de andere politieke groepen.

Allereerst hebben we veel progressie geboekt op het gebied van veiligheidsonderzoek naar gevallen op zee. Wanneer de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een ongevallenonderzoek start, volgt zij de internationale regels van de International Maritime Organisation (IMO), omdat de maritieme sector bij uitstek internationaal opereert. Om een zee aan regels te voorkomen, is het daarom belangrijk dat wetgeving voor EU-wateren hieraan voldoet. Ook moet er een grotere nadruk gelegd worden op ongevallen die op zee plaatsvinden met overboord slaande containers, bijvoorbeeld door dit in de checklist op te nemen bij het doen van veiligheidsonderzoek.

Daarnaast is het vernieuwen van het mandaat van de EMSA van belang om lidstaten blijvend te kunnen ondersteunen met onderzoek naar ongevallen. Maar de EMSA doet nog veel meer, zoals bijvoorbeeld veiligheidsonderzoek met betrekking tot schone brandstoffen. Het is daarom belangrijk dat dit gepaard gaat met meer financiële middelen om te verzekeren dat het agentschap dit ook in de toekomst aankan. Daarom komen deze taken terug in een vernieuwd mandaat.

Kortom, er was snel overeenstemming dit keer. Maar wel zo dat het recht doet aan de veiligheid in de maritieme sector, met name op het gebied van onderzoek naar ongevallen op zee en het EMSA mandaat. Dit was uiteraard nooit gelukt zonder de waardevolle input van iedereen die deze tot deze prachtige sector behoort, van de terminals tot de zeevarenden. Samen hebben we ervoor gezorgd dat de Europese scheepvaart, ook in de toekomst, veilig uit kan varen.