COLUMN

René Overveld

heeft ruime ervaring op diverse soorten tankschepen met een groot vaargebied. Hij is gepensioneerd safety manager bij een grote tankvaartbevrachter met een eigen vloot en heeft veel ervaring als voorzitter in diverse internationale en nationale werkgroepen en commissies. Zo was hij jarenlang voorzitter van de Internationale commissie Environment and Safety van het Inland Waterway Transportplatform (IWT).

Provinciale Staten

Op 15 maart mogen we weer naar de stembus om onze stem voor de Provinciale Staten en de Waterschappen uit te brengen. Het waterschap is erg belangrijk, want dat zorgt onder andere voor de waterhuishouding. Extreem weer komt steeds vaker voor waardoor we meer en meer te maken krijgen met overstromingen en langdurige droogte. Ook moet het water in Nederland schoner worden. Mede daarom is het belangrijk dat we in de waterschappen goeie en kundige vertegenwoordigers hebben.
Net zo belangrijk zijn onze vertegenwoordigers in de Provinciale Staten. Zij zijn niet alleen onze vertegenwoordigers in de Provincie, zij zijn ook degenen die de leden van de Eerste Kamer kiezen. De Eerste Kamer toetst de wetsvoorstellen van de regering en het parlement. Zij kunnen deze voorstellen goed- of afkeuren. Reden temeer om je stem uit te brengen.

Zelf vraag ik mij af waar we op dit moment met Nederland op af koersen. Natuurlijk moeten we met het milieu goed rekening houden en moeten we zorgzaam omspringen met energiebronnen, maar is dat een reden om een beroepsgroep zoals de Nederlandse visserij de nek om te draaien? Vele kotters worden naar de sloperij gevaren. Een niet te onderschatten directe invloed op bemanningen en hun toeleveringsbedrijven. Een tweede bedrijfstak die aangepakt wordt zijn de boeren die men wil gaan uitkopen. Boeren die steeds op innovatieve wijze met hun bedrijf bezig zijn. Eén van de beste pensioenstelsels van de wereld moet worden veranderd, terwijl onvoldoende bekend is hoe dit op termijn zal gaan uitpakken voor de jongeren, maar ook voor de ouderen. De woningbouw die op slot zit en zo zijn er nog veel meer zaken die wel anders aangepakt zouden kunnen worden. We hebben nu bijvoorbeeld een regering die niet vooruit wil lopen op internationale wetgeving en geen enkele actie neemt als de branche nota bene zelf vraagt om een nationaal ontgassingsverbod van tankschepen.

Daarom is het zo enorm belangrijk om op 15 maart je stem uit te brengen. En stem dan niet zoals je zo vaak uit gewoonte gestemd hebt, of omdat je ouders zo stemmen of altijd hebben gestemd. Maar stem omdat je er over nagedacht hebt en je erin verdiept hebt. Stem niet alleen uit een soort onderbuikgevoel of omdat je vrienden zo stemmen. Maar raadpleeg desnoods een stemwijzer op internet. Maar ga in ieder geval stemmen!
Ik wens jullie veel wijsheid toe bij het uitbrengen van je stem. Zelf ben ik nog een zoekende kiezer.