COLUMN

SYLVIA BOER

Sylvia Boer is directeur van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP), een actieve vereniging met 115 leden: bedrijven, regionale overheden en kennis- en onderwijsinstellingen die actief zijn in de offshore-olie-, gas- en windenergiesector in het Noordzeekanaalgebied.

ENERGIEONAFHANKELIJKHEID

We waren er na de pandemie allemaal klaar voor: zakendoen als vanouds. Echter, als iets duidelijk is geworden, is dat economie niet te sturen is. Met de oorlog in Oekraïne zijn we opnieuw in een crisis beland. Een die niemand had durven voorspellen. Het menselijk leed van de mensen daar is onvoorstelbaar. De sancties, de impact op leveranties: de economische gevolgen zijn voor heel de wereld voelbaar. De druk om energieonafhankelijk te worden is groter dan ooit.

Natuurlijk zijn we hier al mee gestart. De Nederlandse regering heeft immers ambitieuze plannen om de afgesproken klimaatdoelen te halen. Voor 2023-2030 staat 11,5 GW aan windenergie op zee gepland. Hier kwam recent bijna 10 GW extra bovenop, dat maakt een totaal van 21 GW aan windenergie voor 2030. Een grote stap naar de energietransitie en energieonafhankelijkheid.
Deze ontwikkeling biedt enorme kansen voor Nederland in termen van werkgelegenheid, economische bestedingen en innovatie. Vorige week opende de tender voor Hollandse Kust (west) die zo’n 1400 MW stroom gaat leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Nu is het afwachten welke partijen hierop gaan inschrijven. De winnaar wordt na de zomer bekend gemaakt.

Maar wie dit windpark ook gaat bouwen, er is geen enkele partij, hoe groot ook, die dit alleen kan. Je hebt de gehele waardeketen nodig en slim samenwerken is een vereiste. En het is niet alleen samenwerking tussen bedrijven, het gaat ook om samenwerking met de regionale overheden en opleidingsinstellingen om de juiste opleidingen aan te kunnen bieden voor de banen van de toekomst. Dan hebben we nog de innovaties die nodig zijn om de oplossingen van de toekomst te bedenken. We willen namelijk zo min mogelijk uitvaren, dus moeten we innoveren om slim onderhoud uit te kunnen voeren.

De sleutelwoorden ‘ketensamenwerking, triple helix en innovaties’ komen samen tijdens Wind Day 2022 op 16 juni. Hét offshore windcongres van Nederland waar alle stakeholders elkaar treffen en dit jaar voor het eerst in onze eigen achtertuin, namelijk in IJmuiden! Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. De regio Noord-Holland biedt namelijk het perfecte offshore wind-ecosysteem. Samen zetten we er de schouders onder om de energieonafhankelijkheid te versnellen. Meer dan ooit. Maar bovenal hopen we natuurlijk dat er snel een einde komt aan de oorlog en dreiging vanuit Rusland.