COLUMN

Raymon Berkhout

Raymon Berkhout is in meerdere functies al ruim elf jaar werkzaam in de binnenvaart. Hij is thuis in techniek, bemanning, veiligheid, operaties en management van schip en vloot. Hij is het lang niet altijd eens met hoe zaken geregeld zijn of gebeuren in de binnenvaart en is met die kritische blik sinds april 2018 de trotse columnist in de Martitiem Courant

Retorica

Spotify. Deze podcast ging over de kracht van het woord, retorica genaamd. De kunst van het overtuigen door middel van taal. In het geval van de podcast ging het dan om een bepaalde, beladen boodschap door middel van de juiste woorden over te brengen. Als een van de voorbeelden werd het woord ‘villasubsidie’ gebruikt: het in een kwaad daglicht proberen te zetten van de hypotheekrenteaftrek.
Met deze podcast nog vers in mijn achterhoofd zat ik een artikel te lezen over de noodzaak van verduurzamen en de oplossing daarvan. Direct ging er bij mij een lampje branden. De woorden vergroening of verduurzaming zijn in mijn optiek ‘beladen’ geworden. Zodra ik ze lees denk ik meteen: oh, oh, daar gaan we weer!
Dit onderwerp is zo beladen, omdat het ons allemaal erg bezig lijkt te houden. Toch lijkt een echte oplossing nog erg ver weg. Hetgeen wát wordt aangedragen lijkt nooit echt de oplossing, maar slechts een verschuiving van het probleem of een klein deeltje van de puzzel. Dat weten we allemaal, maar toch wordt het niet vaak op die manier benoemd. Om te ‘vergroenen’ zouden we bijvoorbeeld allemaal elektrisch moeten gaan rijden, maar hoe we aan die stroom komen lijkt dan minder belangrijk. We zouden een aparte CO2-heffing kunnen gaan betalen, zodat we ‘zogenaamd’ allemaal CO2-neutraal kunnen rijden. Of is dat meer een manier om ons schuldgevoel af te kopen?
Is het geen tijd voor een nieuw woord, waar nog geen negativiteit aan vastgekleefd zit? Een woord dat positief bedoeld is en het beoogde doel raakt. Ik heb er tot op heden geen kunnen vinden, maar ik daag jullie uit met mij mee te denken!