Impressie van het meest recente emissiereductiesysteem van Xeamos.

Het verminderen van de uitstoot van stikstofoxiden door uitlaatgas-nabehandeling is al langer een belangrijk thema, maar nu actueler dan ooit. Xeamos, een ingenieursbureau gespecialiseerd in emissiereductie van verbrandingsmotoren, werkt continu aan het ontwikkelen van innovatieve emissiereductiesystemen. Nu in 2021 ook de Noordzee en Baltische Zee als NECA-gebied te maken krijgen met de IMO Tier III emissie-eisen, is stilzitten geen optie.

Yvonne Vogel

Sinds 1 januari 2016 zijn de Noord-Amerikaanse kustwateren en het Caribisch gebied al benoemd tot NECA-gebied: Nitrogen Emission Control Area. ,,Dat de Noordzee en Baltische Zee vijf jaar later zouden volgen is al even bekend. Voor ons staat het onderwerp hoog op de agenda. Alles wat straks nieuw wordt gebouwd, moet een motor met SCR-katalysator hebben om de uitstoot van stikstofoxiden te beperken. Wij hebben de afgelopen jaren al verschillende succesvolle IMO III-certificeringstrajecten doorlopen, met verschillende motortypes’’, legt Alwin de Kock uit.
De Kock, medeaandeelhouder van Xeamos, merkt dat de grotere werven al goed inspelen op de veranderingen richting de toekomst. ,,Met name in de jachtbouw, want de strengere regels gelden straks ook voor jachten vanaf 24 meter lang. In het Caribisch gebied en Noord-Amerika golden deze regels al voor de grotere jachten, boven de 500 GT, dus de jachtwerven zijn inmiddels bekend met de regelgeving. De commerciële vaart blijft qua bewustwording en actie ondernemen nog wat achter. Het besef is er nog niet helemaal. Voor velen klinkt 2021 waarschijnlijk nog ver weg. Maar dat valt natuurlijk wel mee. Daarom kun je er beter nu al mee bezig zijn en op voorsorteren.’’

Verborgen problematiek
De Kock ondervindt dat het thema ‘vergroening’ regelmatig blijft hangen in abstractie. ,,Het belang van fijnstofreductie komt meestal nog wel door. Witte lak die zwart wordt door roet, een generator die staat te roken, de stank die het met zich meebrengt: die problematiek is best zichtbaar. Stikstofoxiden daarentegen zie en ruik je niet. Maar het probleem is net zo groot. Het is daarom van belang om concrete doelen te bepalen en experts in te schakelen die kunnen helpen bij de realisatie daarvan.’’
,,Wij houden ons niet bezig met CO2-reductie, maar weten wel veel van innovaties op het gebied van onder meer geluidsdemping, SCR-katalysatoren en roetfiltersystemen. Als ingenieursbureau rekenen we alles in detail door. Voor klanten maken wij op die manier heel inzichtelijk in welke mate een systeem onder de vereiste certificeringsnormen zal presteren.’’

Europort
In de jachtbouw is Xeamos inmiddels een dominante speler, maar de ambitie reikt verder. Omdat Europort qua doelgroep met name ook interessant is voor partijen die zijn verweven met de commerciële vaart, heeft Xeamos op de Rotterdamse beurs een plek als standhouder gereserveerd. ,,Onze naamsbekendheid vergroten en contacten leggen met geïnteresseerde partijen: dat is het voornaamste doel. We zijn al op de goede weg, maar er is tegelijkertijd ook nog veel te winnen.’’