Het is nog niet tot in detail uitgewerkt, maar het binnenvaartschip en drijvende werktuigen moeten aan het emissielabel. Net zoals onze auto, woning en koelkast gelabeld zijn. Het is het entreebiljet om verder te komen. Ook verladers willen daaraan meewerken, zeggen evofenedex en CBRB.

,,Niets doen is geen optie, dan sta je op langere termijn buitenspel.’’ Met die woorden reageerde Steven Lak van ondernemersclub evofenedex vanuit de verladerskant op een discussie rondom de invoering van een emissielabel voor de binnenvaart en de taak van vergroening. Met het label kan de binnenvaart uitstoot aantonen en daarmee schoon vervoer garanderen. Lak: ,,Als verlader zijn wij hier voor. Men kan ons daarop aanspreken.’’

Een label dat sinds twee maanden kan worden aangevraagd voor binnenvaart en drijvende werktuigen en waarin kennisinstituut EICB en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belangrijke rol spelen. De Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) verstrekt het emissielabel in opdracht van het ministerie.
Vooralsnog op vrijwillige basis, maar de ontwikkelingen in verduurzaming van de gehele keten gaan nu snel. Het label kan dus ook aan schepen met verouderde motoren worden geplakt, die door nabehandeling schoner zijn geworden.

Beschermen
Het wegtransport met schone en sneller vernieuwende motoren, het spoor dat rijdt op groene stroom. De binnenvaart kan er niet omheen en moet mee vergroenen om economisch competitief te blijven. Ook het CBRB hecht veel waarde aan het Parijse klimaatakkoord en gaat mee in de discussie van een emissielabel. ,,Ook om de individuele schippers ermee te beschermen’’, stelt voorzitter Paul Goris. ,,En te wijzen op hun verantwoordelijkheid zoals dat ook voor verladers geldt. Uiteindelijk komt die vergroening en zoek je naar een systeem dat goed is uit te leggen en behapbaar is.’’
Het emissielabel wordt volgens Goris een sleutel om ergens binnen te komen. Immers, ook verladers moeten aan hun groennormen en footprint voldoen en kijken hoe duurzaam hun producten worden vervoerd.

Samenwerking tussen de schipper, de verlader, rederijen en bevrachters is daarmee essentieel stellen de partijen waaronder ook het ministerie en banken. En de Green Award dan, dat al tien jaar aan de weg timmert voor verduurzaming van de vloot? Daar wordt mee samengewerkt om tot één goed label te komen.