Het eerste Nationaal Binnenvaart Congres is bijzonder succesvol verlopen. Als het aan minister Cora van Nieuwenhuizen ligt, was het een opmaat naar een jaarlijks evenement. De minister waarschuwde ook indringend voor een omgedraaide modal shift nu verladers weer naar de weg neigen. ‘De keten moet anders gaan denken.’

Ellen Lengkeek

,,Op dezelfde voet doorgaan is a losing game. Want ik zie dat de binnenvaart de concurrentieslag gaat verliezen als iedereen op dezelfde voet doorgaat. Verladers zijn geneigd om vooral weer voor de weg te kiezen in plaats van het water. Op het gebied van verduurzaming en digitalisering dreigt de binnenvaart achter te blijven. Begrijpelijk, want als je als schipper maar één keer in de dertig, veertig jaar kunt innoveren, krijg je het moeilijk. Een vrachtwagen vernieuwt eens in de pakweg zeven jaar’’, aldus de minister in haar openingsspeech.
Het ministerie trekt 100 miljoen extra uit (bovenop 600 miljoen euro) om vaarwegen te verbeteren en stelt dat de sector toe is aan nieuwe vormen van ondernemen. Van Nieuwenhuizen: ,,De binnenvaart zal de slag van schip naar keten moeten maken. Meer samenwerking is de sleutel voor een krachtige toekomst.’’
Er is een omslag in het denken van de hele keten nodig, stelt de bewindsvrouw. ,,Natuurlijk roept dat ook vragen op. Hoe dan? Wat zijn de beste condities? Waar mogelijk helpen we met nieuwe kennis. We zijn met de Centrale Commissie voor de Rijnvaart bezig met een onderzoek naar nieuwe vormen van ondernemerschap. Volgend voorjaar verwachten we daar meer over te kunnen vertellen.’’
Rode draad is voor de minister in samenwerking zorgdragen voor een gezonde toekomst van de binnenvaart. Veilig, concurrerend en duurzaam. ,,Een binnenvaart die nationaal en internationaal vitaliteit brengt.’’
,,Er is nog veel potentie: de grens van de capaciteit van onze rivieren is nog lang niet in zicht. We hebben de kennis. We hebben fantastische voorzieningen om innovaties te testen. Er liggen voldoende kansen om te verzilveren. Maar daar is wel uw inzet voor nodig’’, aldus de minister tot slot op het congres in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. ,,Grijp uw kansen als ondernemer, investeer in samenwerking, laat u horen en zien in de logistieke keten. Samen staan we sterker.’’

Facts eerste Nationaal Binnenvaart Congres

• 
Het eerste Nationaal Binnenvaart Congres werd gehouden in diergaarde Blijdorp in Rotterdam op verschillende locaties in de dierentuin. Het werd georganiseerd door EICB, BTB en BVB met diverse partners. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat opende het congres.

• 
Het dagvullende programma stond in het teken van de meest actuele thema’s in de binnenvaart van dit moment: energietransitie, arbeidsmarkt, logistiek, digitalisering en Infrastructuur.

• 
Bij de opening waren meer dan 350 toehoorders.

• 
Na de speech van de minister vond een paneldiscussie plaats met ondernemer Jacob Verdonk, Danser-directeur Ben Maelissa, Bram Bellemans van Aurubis en de coördinator van het IWT Platform Nik Delmeire.

• 
Er werden na de opening ‘speedmeets’ gehouden waarbij de mensen in de zaal werden verdeeld over vijftig statafels. In kleine groepen van maximaal acht personen werden voorstelrondjes uitgevoerd. Hierna werden thema-programma’s gehouden over onder meer autonoom varen, Stage V-oplossingen, bemanningseisen en maatregelen bij tijden van droogte en laagwater.

Shipping Technology wint Blue Road Award

Het programma werd afgesloten met de uitreiking van de Blue Road Award 2019. Deze ging naar Shipping Technology voor onderzoek naar autonoom varen.
Naast Shipping Technology waren Danser Group (voor de invoering en certificering van een reefer monitoring-systeem) en het ms Wantij (die als eerste EURO6-motoren liet installeren) genomineerd. De deelnemers aan het congres bepaalden ter plekke via een stemming met hun smartphone de winnaar.

Midas Dekkers: ‘Modale mus’

Na de speedmeets sprak bioloog Midas Dekkers de zaal op humoristische wijze toe. Hij gaf luchtige parallellen tussen dierenrijk, binnenvaart en zeevaart. Refererend aan de modale mus, die binnen zijn soort de beste overlevingskansen geniet op de langere termijn, pleitte hij voor enige vorm van gematigdheid en kritische reflectie op de waan van de dag, waarin alles groter, langer en sneller lijkt te moeten gaan. ,,Neem nu een giraf’’, wijzende op grote containerreuzen, ,,die is zo groot gegroeid met die lange nek. Die valt zo om.’’