COLUMN

Caroline Nagtegaal-van Doorn

Na een eerdere carrière bij onder andere het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol werd Caroline Nagtegaal-van Doorn in 2017 Europarlementariër. In het Europees Parlement is ze onder andere specialist in de transportsector namens de VVD.

Voortvarend met walstroom en eerlijke concurrentie

Het is zover, ik heb mijn bijdragen aan de AFIR-wetgeving ingediend! Een periode van luisteren, voorstellen schrijven, herschrijven, klankborden met de sector en mijn liberale collega’s komt tot een einde. Zoals in een eerdere column gemeld moet de Alternative Fuels Infrastructure Regulation (verordening over de uitrol van schone en duurzame brandstoffen) er onder andere voor zorgen dat walstroom in onze havens wordt gebruikt. Praktijkvoorbeelden zijn er volop. Kijk naar de onlangs gefinaliseerde walstroomaansluiting – gebruikmakend van windenergie – voor kraanschepen Thialf en Sleipnir van Heerema. Daardoor zullen de inwoners van Rozenburg en Maassluis veel minder last hebben van geluidsoverlast of stank. De voordelen zijn dus duidelijk, maar er hangt ook een prijskaartje aan. Om de verduurzaming in havens een boost te geven, moet walstroom worden gestimuleerd door meer aanbod en een tegemoetkoming in de kosten. De sector wil wel, maar er is een duwtje vanuit de overheid nodig. In Brussel pleit ik ervoor dat de transitie voor iedereen behapbaar moet blijft!
Daarnaast houd ik me ook bezig met andere voorstellen binnen het ‘Fit for 55’-pakket die aan de maritieme wereld raken. Voor de Europese scheepsbouw bijvoorbeeld moet het speelveld rechtgetrokken worden met Chinese staatsbedrijven. Zij kunnen de prijs van de bouw van een schip kunstmatig laag houden, waardoor onze scheepsbouwers tenders verliezen. Daarom heb ik de Europese Commissie opgeroepen om te onderzoeken of de scheepsbouw kan worden ondergebracht bij het zogenoemde Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Dit mechanisme zorgt voor een heffing aan de grens op producten die niet aan Europese milieustandaarden voldoen, zodat Europese producten niet onnodig duurder zijn dan niet-Europese producten. Werk aan de winkel dus! Het Europese klimaatbeleid mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie met bedrijven buiten Europa en een verplaatsing van CO2-uitstoot. Daar is niemand bij gebaat. De consument niet, de (transport)ondernemer niet en het klimaat al helemaal niet!
De komende tijd ga ik met mijn politieke collega’s van de andere politieke groepen om tafel om tot een compromis te komen over de AFIR-wetgeving. Mijn inzet is een realistische transitie naar walstroom, zodat het behapbaar blijft voor onze havens. Wordt dus vervolgd!!