COLUMN

Marco van Beek

Marco van Beek is als Sectormanager Binnenvaart verantwoordelijk voor de binnenvaartportefeuille van Rabobank. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de impact van de energietransitie en verduurzaming op de sector.

Milieulabel Binnenvaart?

In de Green Deal Binnenvaart is het realiseren van een milieulabel voor binnenvaartschepen als doel opgenomen. De huidige stand is echter ‘iedereen wil het, maar iedereen wil het anders’. Kort gezegd, de bekende emmer met kikkers die er maar niet in willen blijven zitten.
Overeenstemming over een goed, herkenbaar en toekomstbestendig milieulabel blijkt inmiddels complexer dan gedacht. Van de gedragenheid waar we op hoopten vanuit de sector is daarmee nog geen sprake.
Een milieulabel voor binnenvaartschepen biedt veel mogelijkheden om vergroening te stimuleren en versnellen. Voorbeelden daarvan zijn: beloning in de vorm van wel/niet meedoen voor bepaald werk, het ontvangen van een juiste prijs, in aanmerking komen voor subsidies of betere condities bij een financier. Last but not least biedt een milieulabel de mogelijkheid om met de gemeente Rotterdam te spreken over de toegang van binnenvaartschepen die niet voldoen aan de CCR2 emissie-eisen. Onduidelijkheid die nu tot 2025 boven de markt hangt. Een milieulabel biedt daarmee voor veel partijen mogelijkheden om te sturen.
Persoonlijk ben ik daarom voorstander van realisatie van dit milieulabel in 2021 en ik hoop dat ministerie en brancheverenigingen snel tot overeenstemming komen over de exacte uitwerking.

Ik voorspel u alvast voor 2021: het milieulabel komt er en gaat impact hebben.

Een gelukkig nieuwjaar toegewenst!