COLUMN

Wim Tekkelenburg

Wim Tekkelenburg is als Accountmanager Binnenvaart verantwoordelijk voor een ‘diverse’ binnenvaartportefeuille van Rabobank en is zowel zakelijk als privé verbonden met het water.

Scenario’s

‘De markt is goed, maar na wat er nu gebeurt kan het toch niet goed blijven gaan, zou je zeggen!’

Zomaar een opmerking die ik de laatste tijd steeds vaker hoor, waarbij de persoon die de opmerking maakt mij vervolgens hoopvol aankijkt of ik daar iets zinnigs over kan zeggen.

Na het uitbreken van de Corona-crisis in 2020 kwam het CPB met een viertal scenario’s. Alle scenario’s zouden resulteren in een recessie. Uitspraken over het meest waarschijnlijke scenario werden niet gedaan, omdat het niet te voorspellen was. Met hulp van overheden, behoud van koopkracht en daarmee aanhoudend consumenten- en producentenvertrouwen keerde de economie in 2021 terug naar het niveau van vóór de crisis.

Het economische herstel dat in 2021 is ingezet, wordt – als gevolg van de spanningen in Oekraïne en grote lockdowns in China – al enkele maanden gehinderd door een sterk stijgende energieprijs en toeleveringsproblemen. Het personeelstekort is al langer een probleem. De aanbodbeperkingen komen tot uiting in de snel stijgende inflatie. De stijgende kerninflatie (zonder prijsevolutie van energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen) zal de economische activiteiten de komende maanden waarschijnlijk verzwakken. Ik zeg, waarschijnlijk.

Toch hebben de groeiende vraag naar elektriciteit en de vertraging van de goederenstroom in de havens de binnenvaartsector geen windeieren gelegd. Om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen zijn kolengestookte centrales massaal opnieuw opgestart en is de vraag naar scheepsruimte navenant toegenomen. Door de vertragingen in de havens, het tekort aan containers is per definitie de prijs van het goederenvervoer gestegen.

De vraag is – kijkend naar alle onzekerheden in de markt – hoe lang de binnenvaart kan blijven profiteren. Of zijn deze prijzen gewoonweg noodzakelijk, gezien de toegenomen kosten?
Een ding is helder, deze onzekere tijd brengt kansen en onzekerheden met zich mee waar u bij investeringsvraagstukken zeker rekening mee moet houden.

Ik wens u goede zaken toe!