COLUMN

Caroline Nagtegaal-van Doorn

Na een eerdere carrière bij onder andere het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol werd Caroline Nagtegaal-van Doorn in 2017 Europarlementariër. In het Europees Parlement is ze onder andere specialist in de transportsector namens de VVD.

Europa op het goede spoor

Op de valreep, vlak voor de zomervakantie, kwam de Europese Commissie met het voorstel voor efficiënter goederenvervoer in Europa, het zogenaamde Greening Freight Package. Het voorstel bevat plannen voor het verbeteren van Europees goederentransport per spoor en het aantrekkelijker maken van gecombineerd vervoer: over de weg, per spoor en over het water.

Eén van de voorstellen in het pakket, die ik wil uitlichten is de Spoorcapaciteitswet. Met deze wet wil de Europese Commissie dat spoorbeheerders hun vrachtcapaciteit meer Europees inplannen. Momenteel wordt er nog te veel vanuit een nationale bril naar de jaardienstregelingen gekeken, wat het spoor inflexibel en ongeschikt maakt voor korte-termijngoederenritten of onverwachte wijzigingen. Met een flexibeler systeem wordt goederentransport per spoor veel aantrekkelijker. Goed nieuws voor verladers, maar ook voor zee- en binnenhavens! Want op die manier komen er meer aantrekkelijke opties voor het verdere transport landinwaarts, naast weg- en binnenvaarttransport.

Ik ben dan ook blij met het pakket en de Spoorcapaciteitswet, maar ik zie tegelijkertijd dat er nog veel moet worden gedaan om transportregels in Europa te verbeteren zodat goederen makkelijker de grens over kunnen. Naast de uiteenlopende dienstregelingen verschillen nationale regels nog altijd ontzettend van elkaar. Denk alleen al aan de gebruiksvergoedingen en de taaleisen voor treinmachinisten. Ook is er te weinig samenwerking tussen spoorbeheerders bij operationele problemen en wordt er niet goed genoeg naar alternatieve routes gezocht voor de klanten. Voor mij is één ding duidelijk: de Europese interne markt bestaat dit jaar dertig jaar, maar voor het spoor bestaan er nog altijd vijfentwintig verschillende eilandjes met eigen regels. Wat mij betreft moeten we dan ook naar een échte Europese interne spoormarkt, met één Europees systeem en geharmoniseerde regels.

Het laatste politieke jaar voor de Europese verkiezingen is net van start gegaan, dus de klok tikt om de voorstellen in het Europees Parlement op tijd af te ronden. Daarom zeg ik – als vanouds: in volle vaart vooruit!