COLUMN

Caroline Nagtegaal-van Doorn

Na een eerdere carrière bij onder andere het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol werd Caroline Nagtegaal-van Doorn in 2017 Europarlementariër. In het Europees Parlement is ze onder andere specialist in de transportsector namens de VVD.

In volle vaart vooruit naar schone scheepvaart!

Met een overweldigende meerderheid heeft het Europees Parlement steun gegeven om de volgende stap te zetten richting schoon varen in Europa. Ik heb jullie eerder al eens meegenomen in mijn plannen hoe de maritieme sector verder te verduurzamen, waaronder met behulp van walstroom. Het Europees Parlement heeft ingestemd met twee voorstellen die raken aan zowel de zeevaart als de binnenvaart. Deze voorstellen maken deel uit van het ‘Fit-For-55’-pakket, met het doel om 55 procent van de CO2-uitstoot te reduceren tegen 2030. Specifiek gaat het om het stimuleren van het gebruik van alternatieve brandstoffen en de bijbehorende infrastructuur. Dit vraagt om nadere uitleg.

Het voorstel Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) gaat over de uitrol van Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Zo moeten zeehavens in 2030 in staat zijn om aan 90 procent van de vraag naar walstroom van grotere containerschepen en passagiersschepen te voorzien. Dit gaat dus om het aanbod. Binnenhavens moeten in 2030 ten minste één walstroompunt hebben. Van groot belang is dat lidstaten moeten onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om het elektriciteitsnet te verbeteren.
Daarnaast stemde het Europees Parlement over het voorstel ‘FuelEU Maritime’. Dit voorstel bevat regels voor het gebruik van duurzame maritieme brandstoffen en regelt de uitstoot aan boord en aan wal, waaronder het gebruik van walstroom. De regels gelden voor grote container- en passagiersschepen, aangezien zij het grootste deel van de CO2-uitstoot in de sector voor hun rekening nemen.

Verder wordt er een begin gemaakt met infrastructuur voor waterstof en ammoniak in zeehavens. Volgens het Parlement moeten lidstaten hier ook over na gaan denken, de uitrol hoeft pas onder de voorwaarde dat er een business case voor bestaat. Tot slot blijft LNG, en met name de duurzamere bio-LNG en synthetische LNG, een rol spelen. Want wat mij betreft moet LNG, zeker in deze roerige tijden, een belangrijke rol spelen in de transitiefase naar een emissievrije zeevaart. Op die manier doen we wat nodig is om het energieaanbod voor de transportsector toekomstbestendig te maken.

De behandeling van beide voorstellen is hiermee tot een einde gekomen in het Parlement. Dat betekent dat we een nieuwe fase in gaan: de onderhandelingen met de lidstaten. Ik houd jullie uiteraard op de hoogte.