COLUMN

Raymon Berkhout

Raymon Berkhout is in meerdere functies al ruim elf jaar werkzaam in de binnenvaart. Hij is thuis in techniek, bemanning, veiligheid, operaties en management van schip en vloot. Hij is het lang niet altijd eens met hoe zaken geregeld zijn of gebeuren in de binnenvaart en is met die kritische blik sinds april 2018 de trotse columnist in de Martitiem Courant

En nu?

Je merkt het aan alles en iedereen. Het coronavirus grijpt om zich heen. Niet letterlijk, maar figuurlijk. De angst zit ergens verstopt in de maatschappij. We zijn niet gewend aan de nieuwe omgangsnormen. Haast onmenselijk, maar wel zo nodig.
Dit in een sector die juist zo om mensen draait! Veel zaken zijn onduidelijk. Je mag niet meer met meer dan twee personen in een auto voor de aflos, maar aan boord zit je toch echt met drie, vier, vijf, zes man als een soort gezin! Er is geen veiligere werkplek qua corona dan aan boord van het schip. Helaas is dit in een bureaucratische wereld lastig te bewerkstelligen. Wat de maatschappij denkt en vindt en de autoriteiten uitvoeren ligt niet altijd op een lijn. Soms is dit goed en soms niet.
Als binnenvaart krijgen wij net als vele andere sectoren een zware periode voor onze kiezen. Voor sommigen biedt het kansen en mogelijkheden, maar het gros zal eronder gaan lijden. Immers een mindere economie vraagt minder om transport, dus minder tonnen voor de sector als geheel. Simpele rekensom.
Ondanks het besef dat er mensen en bedrijven moeite zullen krijgen om hun hoofd boven water te houden is een periode als nu heel belangrijk. Een moment van bezinning, weten dat ook wij als binnenvaart zijn overgeleverd aan de markt en een dienstverlenende sector zijn. Weten dat als mens niet alles wat wij ‘normaal vinden’ vanzelfsprekend is. Laten we koesteren wat we hebben, samen met de branche proberen te zorgen dat we ons hoofd boven water kunnen houden en wellicht tot een conclusie komen dat sommige zaken anders moeten in de toekomst!
#staysafe