COLUMN

Caroline Nagtegaal-van Doorn

Na een eerdere carrière bij onder andere het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol werd Caroline Nagtegaal-van Doorn in 2017 Europarlementariër. In het Europees Parlement is ze onder andere specialist in de transportsector namens de VVD.

Op koers richting schone scheepvaart!

Brussel zet stappen richting schoon varen in Europa. Het Europees Parlement heeft ingestemd met het Europees emissiehandelssysteem (ETS) voor de maritieme sector. Dit voorstel maakt deel uit van het ‘Fit-For-55’-pakket, met als doel om 55 procent van de CO2-uitstoot te reduceren tegen 2030. Ik heb jullie al eens eerder meegenomen in het emissiehandelssysteem, maar ik breng jullie graag op de hoogte van het resultaat!

ETS zorgt ervoor dat Europese rederijen hun uitstoot kunnen compenseren door emissierechten te kopen. Dit geldt voor reizen binnen de EU. Reizen tussen Europese havens en havens buiten de EU worden voor de helft belast. Dit stimuleert scheepsbedrijven om duurzamer te opereren. Met dit marktinstrument wil de Europese Unie de uitstoot van CO2 verminderen om zo de klimaatdoelstellingen te realiseren.

In de deal staat dat offshore schepen en kleinere schepen tussen de 400 en 5000 GT op termijn in een latere herziening ook onder het emissiehandelssysteem worden meegenomen. Op die manier behouden we het gelijk speelveld dus daar ben ik blij mee. Waar ik ook blij mee ben, is dat er 20 miljoen emissierechten worden geoormerkt in het Innovatiefonds voor verduurzaming van de maritieme sector en herstel van biodiversiteit.

Als het gaat om investeren in duurzame technologieën, zie ik zie dat de maritieme sector daar in Nederland al volop mee bezig is. Hierin moet de sector wat mij betreft worden gesteund. Ik ben daarom blij dat we het voor elkaar hebben gekregen dat de uiteindelijke deal financiële middelen bevat om het gat tussen het gebruik van fossiele en schone brandstoffen te overbruggen, zodat we betaalbaar en schoon kunnen blijven varen.

We zijn dus op koers richting emissievrij varen. En het EU Emissiehandelssysteem is een belangrijke bouwsteen die daaraan bijdraagt!