COLUMN

Caroline Nagtegaal-van Doorn

Na een eerdere carrière bij onder andere het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol werd Caroline Nagtegaal-van Doorn in 2017 Europarlementariër. In het Europees Parlement is ze onder andere specialist in de transportsector namens de VVD.

Geef de sector lucht!

In een eerdere column nam ik jullie mee in de Fit for 55-voorstellen voor de zeevaart en havens. Deze voorstellen zijn gericht op (a) het onderbrengen van de zeevaart in het Europese emissiehandelssysteem, (b) het aanjagen van het gebruik van alternatieve brandstoffen in het FuelEU Maritime voorstel en (c) de AFIR waarin de bijbehorende infrastructuur wordt geregeld. De Europese Commissie heeft per voorstel de mogelijke effecten berekend. Helaas ontbreekt echter een alomvattende effectbeoordeling van de verschillende voorstellen tezamen op de zeevaart en havens, de opgetelde som dus. Dit is van groot belang om de gevolgen voor Nederland in kaart te brengen. Daar zit bij mij dan ook een zorg.

Het verbeteren van de luchtkwaliteit aan wal en het verminderen van geluidsoverlast voor omwonenden zijn belangrijke onderdelen in deze voorstellen. En hier komt walstroom om de hoek kijken. In de huidige voorstellen wordt het gebruik hiervan – onder specifieke voorwaarden en uitzonderingen – verplicht vanaf 2030. Op zich een goede zaak, maar gezien de hoge investeringskosten kan dit knap ingrijpend zijn voor onze havens in Europa en dus ook in Nederland. Daarom pleit ik voor een gefaseerde invoering, gespecificeerd per scheepstype, zodat er duidelijkheid ontstaat en er beter kan worden gepland. Zo geven we zowel reder als haven wat lucht!

Voor mij staat het als een paal boven water: de zeevaart is door de enorme vervoerscapaciteit een emissie-efficiënte sector. Tegelijkertijd zit hier potentie om te vergroenen. Daarbij moeten we wel oog houden voor het gevaar van het weglekeffect van onze bedrijven naar derde landen (carbon leakage). Niemand is erbij gebaat om op achterstand te komen met de rest van de wereld. De sector niet, omwonenden niet, en het milieu al helemaal niet. Eerder deze maand kwam dit ter sprake tijdens de tweede editie van de Walstroomtafel.

En zoals altijd: help vooral mee! Jullie input is ontzettend waardevol. Mail mij dan ook via caroline.nagtegaal@ep.europa.eu.