COLUMN

Wim Tekkelenburg

Wim Tekkelenburg is als Accountmanager Binnenvaart verantwoordelijk voor een ‘diverse’ binnenvaartportefeuille van Rabobank en is zowel zakelijk als privé verbonden met het water.

Varen doe je samen!

Onlangs voer ik met een pleziervaartuig afvarig – op gepaste afstand – achter een binnenvaartschip op de Gelderse IJssel beneden de monding van het Twentekanaal. Een leeg binnenvaartschip in de opvaart gaf – door middel van het ‘Blauwe Bord’ – te kennen ‘verkeerde wal’ te varen. Het vóór mij varende binnenvaartschip speelde hier op in.

Wanneer beide schepen elkaar in een min of meer evenredige lijn stuurboord op stuurboord zouden passeren, zou ik in het vaarwater komen van het opvarige schip, dus besloot ik in alle wijsheid het ‘Blauwe Bord’ te negeren en stuurboordwal te blijven varen.

Mijn beslissing viel blijkbaar niet in goede aarde. Want meteen werd de ‘collega’ schipper opgeroepen en het gebruikelijke riedeltje over de pleziervaart werd afgespeeld. Bovendien werd mij – volstrekt onnodig – de doorvaart behoorlijk belemmerd. Ik was oprecht verbaasd over zijn (re)actie. Reglementair stond ik volledig in mijn recht, mijn koers was voor een ieder duidelijk, er was ruimte genoeg en er stond bovendien met deze natte zomer ruim voldoende water.

Waar mensen in de weer zijn worden nu eenmaal fouten gemaakt. En helemaal eens: niet alle pleziervaarders kennen de regels en acteren op het water niet altijd even handig. Helaas gaat de beroepsvaart ook niet in alle gevallen vrijuit.

Kortom, om samen op een veilige manier gebruik te maken van vaarwegen, is het belangrijk dat alle gebruikers rekening met elkaar houden, de belangrijkste vaarregels kennen en zich ernaar gedragen. Varen doe je tenslotte samen!