COLUMN

Wim Tekkelenburg

Wim Tekkelenburg is als Accountmanager Binnenvaart verantwoordelijk voor een ‘diverse’ binnenvaartportefeuille van Rabobank en is zowel zakelijk als privé verbonden met het water.

Terugblik

Nu we net begonnen zijn aan een nieuw jaar, is het goed om terug te kijken op het afgelopen jaar. Dit geldt zowel zakelijk als privé: we maken prognoses, plannen en stellen doelen. Daarbij hebben we een bepaalde verwachting van de uitkomst, maar de praktijk leert ons dat deze verwachtingen niet altijd uitkomen.
Dit biedt wel de mogelijkheid om te leren. Wat ging goed? Wat kan er verbeterd worden? Zijn er aanpassingen nodig? En hoe gaan we komend jaar hiermee aan de slag?

Hierbij – volstrekt willekeurig – enkele uitgesproken prognoses die wel, deels of niet zijn uitgekomen.

* Zo was de verwachting dat we in 2021 te maken zouden krijgen met een gemiddeld hoge rivier. Met de extreme pieken in februari en juli is dit redelijk uitgekomen ondanks het huidige lage water.
* Ook is uitgekomen dat de vrachtprijzen gemiddeld boven het niveau van 2020 zouden liggen.
* Is de verdere stijging van de personeelskosten als gevolg van schaarste een feit gebleken.

* Een verdere daling van het aantal kolentransporten werd verwacht. Niets is minder waar. Door de hoge gasprijzen hebben kolen een tijdelijke comeback gemaakt.
* Zo ook de focus op verdere verduurzaming van de binnenvaart. Op enkele individuele initiatieven na is de stap naar zero emissie nog steeds immens groot.
* De Nederlandse leveranciers van brandstof aan de binnenvaart vreesden voor hun voortbestaan, maar de verplichte ‘extra bijmenging’ van biodiesel werd door de minister voorlopig van tafel geveegd.

De vraag die overblijft is: staat u er ultimo 2021 als binnenvaartsector beter voor dan een jaar geleden? Vult u het zelf maar in!