COLUMN

René Overveld


heeft ruime ervaring op diverse soorten tankschepen met een breed vaargebied. Hij was fleetmanager en later safety manager bij een grote tankvaartbevrachter met een eigen vloot. Daarnaast vertegenwoordigt hij het internationaal varend bedrijfsleven als voorzitter van de commissie Environment and Safety van het Inland Waterway Transportplatform (IWT) en is hij onder andere voorzitter van het Platform Zero Incidents.

Internationale wetgeving

Hoewel ik mij al jarenlang inzet voor internationale regelgeving zijn er ook momenten dat ik mij afvraag of we werkelijk zo goed af zijn met internationale wetgeving. De meesten van ons weten bijvoorbeeld nog goed hoe lang het geduurd heeft voordat België het ADN heeft geratificeerd: bijna twintig jaar. Toch hebben we daar niet heel veel last van gehad, omdat bepaalde hoofdstukken uit het ADN wel van kracht waren verklaard in de Antwerpse haven en Vlaanderen. Zodoende was deze regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren zo goed als overal geldig.

Anders is het met de internationale regelgeving over het ontgassen van ladingtanks van binnenvaarttankers. Het CDNI-verdrag regelt de afgifte van afval in de binnenvaart in de vijf Rijnoeverstaten en België en is op het onderdeel ontgassen gewijzigd in 2017. Er zijn internationale ontgassingsverboden in opgenomen en overheden hebben de plicht om de infrastructuur van voldoende ontgassingsinstallaties te faciliteren. Tevens is geregeld wie de kosten van deze ontgassingen moet betalen. Perfecte regelgeving dus, maar nog steeds niet van kracht. Dat kan immers pas zes maanden na ratificering van de laatste lidstaat.

Zwitserland heeft onlangs aangegeven vermoedelijk pas in 2022 te ratificeren, zodat het verdrag sowieso niet voor 2023 van kracht is. Zwitserland, dat over circa twintig hele kilometers bevaarbare Rijn beschikt, frustreert hier de invoering van goede en eerlijke regelgeving hopeloos. Overigens hebben België en Frankrijk ook nog niet geratificeerd.

Gevolg is dat we blijven zitten met in Nederland lokale verboden terwijl goede regelgeving op de plank ligt. Dit ter frustratie van de binnenvaart die ook snel van ontgassingen naar de buitenlucht af wil. De binnenvaart rekent erop dat de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt of deze regelgeving snel omgezet kan gaan worden naar nationale wetgeving zodat we in ieder geval hier van de ontgassingen af zijn.