COLUMN

Wim Tekkelenburg

Wim Tekkelenburg is als Accountmanager Binnenvaart verantwoordelijk voor een ‘diverse’ binnenvaartportefeuille van Rabobank en is zowel zakelijk als privé verbonden met het water.

Zorg voor een buffer

Om te kunnen ondernemen heeft u als ondernemer liquide middelen nodig. Een kasstroomoverzicht, verdeeld in de operationele-, investerings- en financieringskasstromen, geeft u inzicht in de herkomst en besteding van de middelen. Als er in het jaar meer liquide middelen binnenkomen dan uw onderneming verlaten, is sprake van een positieve vrije kasstroom. Verlaten meer middelen uw onderneming dan er binnenkomen, dan is sprake van een negatieve kasstroom. Een negatieve kasstroom is – op termijn – een gevaar voor de continuïteit van uw onderneming.

Onder de financieringskasstroom vallen onder andere dividendbetalingen aan aandeelhouders en privé onttrekkingen door de eigenaar van een eenmanszaak of de vennoten van een VOF.
Van belang is dat de onttrekkingen altijd in verhouding staan tot het resultaat van uw onderneming. Simpel gezegd: pas dan bent u in staat om liquiditeiten op te bouwen en aan vermogensvorming te doen. Real-time inzicht in uw financiële situatie is absoluut wenselijk. Oftewel: weet wat uw onderneming in komt en uit gaat. Wacht niet tot de jaarcijfers worden opgemaakt, want achteraf kunnen er alleen conclusies worden getrokken. Zorg dat u zelf aan het roer van uw onderneming blijft staan. Alleen dan bent u in staat om de juiste keuzes te maken en tijdig bij te sturen.

Kortom, de continuïteit van uw onderneming moet centraal staan. Staar u niet blind op mooie cijfers. Mijn tip voor 2022: plan vooruit en bouw voldoende reserves op voor bijvoorbeeld tegenvallers, belastingen, toekomstige vervangingsinvesteringen of voor als het economisch even wat tegen zit.

Voor meer informatie: bargemanual.com.