Net zoals de nieuwe Haven-havo maritieme kansen biedt aan leerlingen op deze foto, hoopt de sector met Alle Hens aan Dek ook vmbo-scholen enthousiast te krijgen. (archieffoto STC)

Een crisis komt nooit gelegen, maar de coronapandemie speelt de arbeidsmarktagenda Alle Hens aan Dek wel erg ongelukkig parten. Net nu het programma eindelijk wordt vlot getrokken en geldschieters kunnen worden benaderd, zijn de omstandigheden verre van ideaal.

Claudia Langendoen

Wat niet wil zeggen dat het programma, dat eerder na een veelbelovende start wegens geldgebrek stilviel, opnieuw niet door dreigt te gaan. Tenminste, dat verwacht of hoopt de nieuwe programmamanager Frans van Weert. ,,Maar we gaan niet eerder dan het schooljaar 2021-2022 effect zien van de activiteiten die worden opgezet’’, tempert hij al te hoge verwachtingen op korte termijn.
Van Weert doelt op het vergroten van de toestroom van leerlingen naar de vier mbo-scholen in Nederland. Die wil hij binnen enkele jaren ruim verdubbeld zien om zo het personeelstekort in de maritiem sector aan te pakken. Nu zijn er nauwelijks matrozen te vinden voor alle vacatures.
Dit kost sowieso tijd, er is veel promotie voor nodig. Iets wat er gezien de huidige omstandigheden bepaald niet eenvoudiger op wordt. Grote beurzen, onderwijsmarkten – plekken waar bij uitstek grote groepen jongeren kunnen worden aangesproken – het ligt allemaal stil. ,,We moeten reëel blijven’’, schetst Van Weert de situatie dan ook. ,,Je zou sneller willen handelen. Maar dat gaat nu gewoon niet.’’

Anderhalve ton
Een ton tot anderhalve ton heeft hij nodig om zijn plannen te kunnen uitvoeren. Vanuit de NN-gelden is een flink deel toegezegd. Voor het resterende bedrag gaat hij onder andere bij bedrijven langs. ,,Maar ja, daarin heb ik last van de coronacrisis. Bedrijven hebben op dit moment wel andere dingen aan hun hoofd.’’
Van Weert is ook bezig om zijn zelfontwikkelde maritieme leergang uit te rollen op vmbo-scholen. Dit om jongeren kennis te laten maken met de maritieme wereld en de beroepskansen die hier liggen. Hij wil dat het programma over vijf jaar op minimaal 25 vmbo-scholen draait. ,,Volgend schooljaar hoop ik het op sowieso drie scholen aan te kunnen bieden. De eerste school heeft zich aangemeld, met een tweede hoop ik binnenkort concrete stappen te zetten. En met een derde schoolorganisatie zijn we een geschikte regio aan het verkennen waar het kan worden opgezet.’’
Ook wat dit project betreft ondervindt hij vertraging. ,,Het is lastiger om contact te krijgen met mensen en dingen in gang te zetten. Het gaat nu eenmaal allemaal wat langzamer en het lastige is natuurlijk dat we niet weten hoe lang dat zo blijft.’’
Niet dat de doelstelling van de arbeidsmarktagenda in gevaar komt, benadrukt Van Weert. Alle Hens aan Dek heeft sowieso een verdere stip op de horizon, die voorbij corona reikt. ,,Daarom hoop ik dat er nog steeds bedrijven zijn die verder durven kijken dan de komende maanden. Ik snap de complexiteit van de huidige situatie. En als bedrijven het niet redden, houdt het natuurlijk op. Maar toch hoop ik dat mensen blijven kijken naar hoe de wereld er over 5 tot 10 jaar uitziet.’’
,,Ook in tijden van corona zijn er belangrijke onderwerpen die actueel blijven. Denk aan verduurzaming en het klimaat. Ik mag toch hopen dat de crisis waar we nu in zitten tijdelijk van aard is, hoe lang die ook duurt. En dat het niet dermate desastreus wordt dat we met elkaar niet verder kunnen. We worden nu gedwarsboomd door corona. Maar je zult zien: de groei in het aantal aanmeldingen op mbo-scholen, die gaat er op termijn komen! Daar ben ik van overtuigd.’’
Scholen