COLUMN

Caroline Nagtegaal-van Doorn

Na een eerdere carrière bij onder andere het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol werd Caroline Nagtegaal-van Doorn in 2017 Europarlementariër. In het Europees Parlement is ze onder andere specialist in de transportsector namens de VVD.

Alle hens aan dek!

In mijn eerste column in de Maritiem Courant noemde ik al de klimaatplannen van de Europese Commissie genaamd ‘Fit for 55’, die ook een grote impact zullen hebben op de maritieme sector. Algemeen gezegd is dit een pakket aan milieumaatregelen waarmee we tot een emissiereductie van 55 procent in 2030 willen komen.

En ik heb nieuws, want onlangs is bekend geworden dat ik medeonderhandelaar ben geworden namens de liberalen in het Europees Parlement op twee voorstellen in dit pakket: de Energy Taxation Directive, die over minimumbelastingtarieven voor onder andere transportbrandstoffen gaat, en de Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR). De AFIR moet helpen om een Europees netwerk van alternatieve tank- en laadinfrastructuur op weg, water en vliegvelden neer te zetten.

Die slag móet echt gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan de uitrol van walstroomkasten in zee- en binnenhavens. Schepen aan de wal kunnen dan hun motoren uitzetten en aansluiten op het elektriciteitsnet, wat een stuk schoner is met minder geluidsoverlast.
Een walstroomaansluiting heeft daarentegen een flink prijskaartje en kan niet gebruikt worden voor ieder type schip. Dit vraagt om maatwerk, dat werd wel duidelijk tijdens de eerste editie van de Walstroomtafel die ik heb georganiseerd. Het is immers net iets anders dan het plaatsen van een laadpaal voor een elektrische auto! En die uitdaging wordt een hele kluif. We moeten in ieder geval ervoor zorgen dat we belemmeringen wegnemen, internationaal erkende technische standaarden bevorderen en daarmee walstroom zo aantrekkelijk mogelijk maken, zodat er een schaalsprong kan worden gemaakt – zowel aan boord als aan wal. En ik zie de potentie. Walstroom kan namelijk een springplank zijn voor de ontwikkeling van verdere elektrificatie van schepen en het havencomplex.

Tijdens een Walstroomvervolgsessie wil ik tot een puntenplan komen. Deze concrete punten neem ik dan mee naar Brussel. Als altijd: help vooral mee! Jullie input, van de experts met ervaring in het veld, is ongelofelijk waardevol. Mail mij dan ook via caroline.nagtegaal@ep.europa.eu.