COLUMN

Wim Tekkelenburg

Wim Tekkelenburg is als Accountmanager Binnenvaart verantwoordelijk voor een ‘diverse’ binnenvaartportefeuille van Rabobank en is zowel zakelijk als privé verbonden met het water.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Waarom zou je het laten inschatten of een schip gangbaar en/of financierbaar is alleen bij een ‘financier’ beleggen? Het is de wedervraag die ik stelde nadat mij werd gevraagd of de bank nog wel bepaalde type schepen financiert. Een vervolgvraag hierop zou kunnen zijn of de branche in de eerste plaats niet zelf verantwoordelijk is voor de financierbaarheid van haar vloot?

Het zijn – als het gaat om alle veranderingen die op de branche en binnenvaartondernemers afkomen – uitdagende tijden. Moet de individuele binnenvaartondernemer die inschatting dan helemaal zelf bedenken? Het initiatief zal inderdaad vanuit de ondernemer moeten komen, maar een gezonde binnenvaartvloot inclusief een goed financieringsklimaat is een gemeenschappelijk belang van de gehele branche.

De branche zou daarom moeten investeren in sectorrapporten. Dit zou idealiter belegd moeten worden bij een breed gedragen en krachtige brancheorganisatie, waarbij uitgebreid onderzoek gedaan wordt naar marktverwachtingen, toekomstige ladingpakketten en de benodigde scheepstypen voor deze ladingstromen.
De branche zou daarnaast zelf moeten investeren in technische expertise. Hoe toon je gefundeerd aan of een schip in een economische onderhoudsstatus verkeert en of een schip qua wetgeving, technische- en duurzaamheidseisen ‘futureproof’ is of daarvoor geschikt te maken valt (en tegen welke kosten)?
Vervolgens heb je als individuele ondernemer altijd de verantwoordelijkheid om je eigen financiën op orde te hebben, positieve jaarcijfers en goede balansverhoudingen te presenteren.

Als dan het businessplan bevestigt dat aan het vakmanschap niet behoeft te worden getwijfeld, de marktverwachtingen in kaart zijn gebracht, de staat van het schip is onderzocht, de investeringen in beeld zijn en de totale financiële verwachtingen kloppen, dan wordt financieren eenvoudiger, overzichtelijker en niet in de laatste plaats verantwoorder.

Ik wens u goede zaken toe in 2023.