COLUMN

Liana Engibarjan

Liana Engibarjan is schipper en stuurman, houder van de CBOB Binnenvaart-ondernemers-
wisseltrofee 2018, binnenvaartvlogger en -blogger, én columnist van Maritiem Courant!

Corona en
de binnenvaartt

Het coronavirus raakt iedereen, ook de binnenvaart. Dat ervaren we inmiddels volop met z’n allen. Zo hebben de sluizen verkorte tijden omdat ze minder ploegen willen laten werken. ‘s Nachts wordt er dan niet geschut op het kanaal en ze willen nu ook de middagploeg thuis laten.
Dit zijn maatregelen die ons wel degelijk aangaan. Wat gebeurt er straks als er helemaal niet meer geschut wordt? Dan ligt de binnenvaart zo goed als stil. Voor schepen die verhuurd zijn zal dat niet een heel groot probleem zijn, maar voor andere schepen des te meer.
De maatregelen die zijn getroffen door de overheid om de ondernemers te steunen zijn natuurlijk erg fijn, maar dekken de kosten van een binnenvaartonderneming niet. Zo is het een angstige tijd voor iedere ondernemer, maar de situatie biedt natuurlijk ook weer kansen. Als de binnenvaart op z’n gat ligt, ligt een groot deel van het transport dat ook. Elke consument en de overheid zullen zien hoe belangrijk onze bedrijfstak is.
Net zoals de zorg in afgelopen jaren kapot is bezuinigd zullen ze de klappen, als het zo doorgaat, ook voelen als de binnenvaart stil ligt door de economische gevolgen.
Ik wens iedereen heel veel sterkte toe voor de komende periode en ik hoop dat velen door kunnen blijven varen. Wij hebben je nodig.