COLUMN

SYLVIA BOER

Sylvia Boer is directeur van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP), een actieve vereniging met 115 leden: bedrijven, regionale overheden en kennis- en onderwijsinstellingen die actief zijn in de offshore-olie-, gas- en windenergiesector in het Noordzeekanaalgebied.

TIJD OM ‘FOSSIEL’ UIT TE FASEREN

Mijn laatste column ging over het opruimen van je rotzooi. Nu wil ik het graag hebben over het uitfaseren van ‘fossiel’, we vinden immers allemaal dat dit moet gebeuren. Alleen de manier waarop, daar zijn we nog niet uit. De discussie die we daarover voeren is vaak technisch van aard. Maar dat is slechts een deel van de puzzel. En om die puzzel te kunnen leggen moeten achterhaalde opvattingen en handelen de deur uit, daarom het voorstel om haast te maken en deze zo snel mogelijk uit te faseren!
De energietransitie wacht namelijk niet en is onontgonnen terrein waarvoor nog veel innovaties gerealiseerd dienen te worden. Dit vergt een exploratieve, iteratieve werkwijze waar verschillende perspectieven samenkomen en waarvoor vooral systemisch en holistisch gedacht moet worden. Daar zijn masculiene én feminiene kwaliteiten voor nodig, die beide in zowel mannen als vrouwen te vinden zijn. En die vooral beide even hard nodig zijn om in gemengde teams resultaten te boeken.

Vorige maand kwam de Women in Maritime Survey 2021 survey uit. IMO en Women’s International Shipping & Trading Association (WISTA) haalden het spreekwoordelijke net op bij ruim vijfhonderd bedrijven en organisaties, waaronder 61 rederijen, 53 maritieme organisaties, 50 scheeps- en crewmanagers, 36 havenbedrijven, 30 maritieme onderwijsinstellingen, 30 consultants en 26 cargadoors. Het resultaat is teleurstellend: aan wal hebben vrouwen inmiddels ‘een redelijke positie weten te verwerven’, maar aan boord is dit minder dan 2 procent.
Vrouwen zijn dus nog steeds ondervertegenwoordigd in de sector. Gelukkig zien we dat steeds meer bedrijven hier aandacht aan besteden. Maar met aandacht alleen komen we er niet. Feit is dat Noorwegen het enige land in het rapport is dat 50 procent vertegenwoordiging van vrouwen in de boardroom benadert. Nederland loopt daar ver op achter met slechts 21 procent. Het rapport spreekt van ‘voorzichtige stapjes voorwaarts’ terwijl we op het vlak van energietransitie enorme stappen te zetten hebben. Dat gaat niet samen.

We maken ons als sector hard voor het versnellen van de energietransitie, laten we er dan ook voor zorgen dat we alle hens aan dek (M / V / X) halen! Juist omdat we al deze mensen en eigenschappen nodig hebben om de benodigde impact te realiseren.
We moeten de sector aantrekkelijk maken voor een brede pool van talent met verschillende achtergronden. Daar ligt namelijk de enige manier om een duurzame maritieme toekomst veilig te stellen.