COLUMN

René Overveld

René heeft ruime ervaring op diverse soorten tankschepen met een breed vaargebied. Hij was fleetmanager en later safety manager bij een grote tankvaartbevrachter met een eigen vloot. Daarnaast vertegenwoordigt hij het internationaal varend bedrijfsleven als voorzitter van de commissie Environment and Safety van het Inland Waterway Transportplatform (IWT) en is hij onder andere voorzitter van het Platform Zero Incidents.

De processie van Echternach

De Echternach-processie is een optocht die ieder jaar na Pinksteren in het Luxemburgse Echternach wordt gehouden. Ik zal u niet vermoeien met wat deze processie inhoudt en waarom hij wordt gehouden, maar feit is dat het een optocht is waarbij de deelnemers drie stappen vooruitgaan en daarna weer twee stappen terugzetten. Als uitdrukking wordt Processie van Echternach gebruikt om te illustreren hoe een proces onnodig traag of inefficiënt kan verlopen.

Het verbod op het varend ontgassen begint zo langzamerhand ook op een Echternach-processie te lijken. Om een einde te maken aan het varend ontgassen van tankschepen is er een jaar of vijf geleden een landelijke taskforce opgericht om vooruitlopend op invoering van het CDNI-verdrag in Nederland een landelijk verbod in te stellen. Knelpunten werden benoemd en zouden worden opgelost. Nu vijf jaar later zij we niet veel verder gekomen.
Eén van de knelpunten was en is dat de damp of het gecondenseerd product dat na ontgassing van het binnenvaartschip naar een ontgassingsinstallatie overblijft aangemerkt wordt als afval.
Mede daarom staan verwerkers niet direct te springen om na een

ontgassing in deze zeer complexe afvalwetgevingsregels terecht te komen. Hier werken milieuregels elkaar tegen. Gevolg is dat er nu werkende mobiele ontgassingsinstallaties zijn die nog steeds geen vergunning hebben aangevraagd.
Het vreemde is dat het geen afval is indien je als binnenvaarttanker de achtergebleven dampen na lossing uit het schip naar de buitenlucht ventileert, maar dat het wel afval is als je de dampen via een ontgassinginstallatie naar de wal afgeeft.
Een aantal jaren geleden heeft de minister gezegd dat we hier wel uit zullen komen. Dus nog niet.
Een werkgroep gevormd door overheden gaat aan de gang om een definitieve oplossing te vinden. Ik mag hopen dat dit snel lukt en dit probleem dan eindelijk uit de wereld wordt geholpen.
De Echternach-processie is opgenomen in de Unesco-lijst van immaterieel werelderfgoed. Het lijkt erop dat het traject van varend ontgassen zo’n zelfde lot beschoren is.