COLUMN

Raymon Berkhout

Raymon Berkhout is in meerdere functies al ruim elf jaar werkzaam in de binnenvaart. Hij is thuis in techniek, bemanning, veiligheid, operaties en management van schip en vloot. Hij is het lang niet altijd eens met hoe zaken geregeld zijn of gebeuren in de binnenvaart en is met die kritische blik sinds april 2018 de trotse columnist in de Martitiem Courant

PR

Het jaar 2019 hebben wij als binnenvaart afgesloten met een positieve PR. Vanuit BLN was er campagne gestart over de stikstofcrisis. Deze is geslaagd geweest en eigenlijk iets wat we in 2020 moeten intensiveren: als binnenvaart onze positieve punten voor de vergroening en verduurzaming bij de mensen kenbaar maken.
Advertenties in kranten, krachtige social media, et cetera, et cetera. Daarnaast is het heel belangrijk om ervoor te zorgen dat we met elkaar meer op een lijn zitten en onder elkaar de juiste communicatie gaan voeren; meer informatie over lopende zaken vanuit de brancheverenigingen en meer ‘polls’ uitvoeren onder elkaar om bepaalde meningen te toetsen. We moeten doorpakken op het goede initiatief. Ik weet dat ik wellicht veel vraag, maar het lijkt mij eigenlijk iets gemakkelijks. Belangrijkste is dat er heilige huisjes doorbroken moeten worden en een betere onderlinge samenwerking moet komen op de belangrijkste punten.
We moeten een target stellen; om het voor elkaar te krijgen om een goede verbinding te krijgen met politiek en media. De juiste mensen moeten aanschuiven in de praatprogramma’s op tv. Niet voor een zielig verhaal, maar juist om de oplossingen te bespreken die de binnenvaart kan bieden. Daarnaast wel heel duidelijk een aantal punten benoemen die de aandacht nodig hebben, zoals duidelijke EU-regelgeving met betrekking tot bemanningseisen, verduurzaming, enzovoort.
Laten we er met elkaar voor zorgen dat het woord van het jaar 2020 ‘Binnenvaart’ is en dan uiteraard in de positieve zin.