Het gaat goed met de haven van Rotterdam, maar: ‘het is moeilijker aan de top te blijven dan er te komen’. [foto Ries van Wendel de Joode]

De Rotterdamse haven doet het goed bij omwonenden en de rest van Nederland. Wel zijn er zorgen over het klimaat en hardnekkige drugssmokkel. Dat drukt het rapportcijfer.

Door: Ellen Lengkeek

Desalniettemin blijft de reputatiescore hoog. Dat zegt een reputatieonderzoek van het Havenbedrijf Rotterdam zelf, waarover werd gesproken bij havenwerkgeversorganisatie Deltalinqs. In het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf, bleef de waardering voor de haven bij omwonenden min of meer gelijk: van 87,4 in 2017 naar nu 86,6 uit 100 punten. De daling voor de rest van Nederland is groter: van 85,7 naar 81,0. Een score boven de 80 is nog heel hoog, maar er is geen reden om achterover te leunen, concludeert het Havenbedrijf Rotterdam. ‘Het is moeilijker aan de top te blijven dan er te komen’, luidt de titel van het onderzoeksrapport.
,,Een goede reputatie is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het haven- en industriecomplex. Het zorgt voor begrip en draagvlak’’, aldus onderzoeker Richard van der Eijk. ,,Om te kunnen verbeteren moet je weten hoe men naar ons kijkt. Daarom wordt dit onderzoek tweejaarlijks uitgevoerd.’’
,,We hebben de peiling uitgevoerd onder omwonenden en onder het algemeen publiek in de rest van Nederland. Beide groepen zijn heel trots en zien de grote maatschappelijke en economische waarde van de haven. Goed is te zien dat de veiligheidsbeleving onder omwonenden is verbeterd. Ook de ‘leefomgeving’ van het havencomplex is verbeterd, al scoort deze nog wel iets lager, zeker bij het publiek in de rest van Nederland. De haven van Rotterdam scoort bij zijn omwonenden beter dan Schiphol, Antwerpen en Hamburg bij die van hen.’’ De regio is positief over het Havenbedrijf.

Zorgen zijn er wel over klimaat en toenemende smokkel van vooral cocaïne uit landen als Ecuador, Peru en Venezuela. Blijkens een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in opdracht van politie, Openbaar Ministerie en douane is de Rotterdamse haven heel geschikt voor drugssmokkel. Dat heeft onder meer te maken met de gunstige ligging en voorzieningen in de haven. Veel drugs worden verstopt in fruit, dat vanwege versheid snel door de douane moet. Niet alle containers kunnen worden gecontroleerd.