COLUMN

Liana Engibarjan

Liana Engibarjan is schipper en stuurman, houder van de CBOB Binnenvaart-ondernemers-
wisseltrofee 2018, binnenvaartvlogger en -blogger, én columnist van Maritiem Courant!

Goed gestuurd

Afgelopen week heb ik tijdens een klus kennis mogen maken met de leuke mensen van de Maritieme Academie in Harlingen. Het enthousiasme van de leraren en leerlingen was erg aanstekelijk. Hoe fijn is het om plezier te hebben in het vak dat je uitoefent of waar je voor leert.

Ik besefte er hoe jong ik zelf was toen ik voor het eerst aan boord van een schip stapte, eigenlijk nog gewoon een kind. Ik realiseerde me ook hoe belangrijk het is dat deze jonge mensen, wanneer ze bijvoorbeeld aan boord stage lopen, goed gestuurd worden.

Ik hoor vaak de geluiden uit de praktijk: dat jongeren zodra ze van school af komen geen goede kijk hebben op wat hun gekozen baan inhoudt, dat ze door de scholen een verkeerd beeld geschetst krijgen. ‘Ze komen van school af, hebben het papiertje Kapitein en denken dat ze gelijk in de stoel mogen gaan zitten.’

Zelf denk ik daar iets genuanceerder over. Als je voor timmerman of elektricien geleerd hebt kun je ook niet direct zelfstandig aan het werk; je vindt je plek door goede begeleiding en door af en toe eens een flinke fout te maken.

De opzet in Harlingen is erg praktijk gericht, bijvoorbeeld met een volledig ingericht tankscheepje, waar leerlingen met water ‘ladingtanks’ leren laden en lossen. Een leraar gaf aan het jammer te vinden dat leerlingen van naburige scholengemeenschappen vaak geen idee hebben dat deze school  bestaat.

Zo blijkt maar weer dat niet alleen voor het beroep zelf, maar ook voor de scholing van maritiem personeel de promotie overduidelijk te wensen over laat. Er zijn inmiddels genoeg initiatieven en ideeën om hier beter vorm aan te geven, maar ik denk dat we door samen te werken veel betere en meetbare resultaten zouden kunnen behalen. Het is jammer en onnodig dat zo’n mooi beroep als dit, zelfs in deze tijd, te kampen heeft met een tekort aan personeel.