COLUMN

SYLVIA BOER

Sylvia Boer is directeur van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP), een actieve vereniging met 115 leden: bedrijven, regionale overheden en kennis- en onderwijsinstellingen die actief zijn in de offshore-olie-, gas- en windenergiesector in het Noordzeekanaalgebied.

Gefeliciteerd en welkom RWE!

De laatste column ging over haast maken omdat de energie-transitietrein voortdendert, en inmiddels kan ik aankondigen dat we een nieuwe passagier aan boord hebben. Welkom RWE AG! RWE is, met dochteronderneming Oranje Wind Power II, namelijk de winnaar van de vergunning voor een van de twee nieuwe windparken in het gebied Hollandse Kust (west). Het gaat hier om de bouw en exploitatie van het windpark Hollandse Kust (west) kavel VII in 2026. Het mooie aan dit nieuwe windpark op zee is dat het niet alleen zo’n 1 miljoen huishoudens van groene stroom gaat voorzien, maar dat er heel duidelijk een aantal innovaties in verwerkt zijn. Waaronder batterijopslag, het gereedmaken voor waterstofproductie en de toepassing van zonne-energie op water. Dat maakt de oplossing van RWE een heel interessante combinatie van wind op zee en nieuwe technieken die nodig zijn voor de energietransitie. Iets waar mijn hart sneller van gaat kloppen; misschien ook wel omdat een van de innovatieve oplossingen afkomstig is van mijn oud-collega’s van Damen die SolarDuck hebben opgericht, ontwikkelaar van drijvende zonnepanelen. Zij gaan binnen het project van RWE een 5MW-demonstrator bouwen met geïntegreerde oplossingen voor drijvende energieopslag. Het nieuwe windpark is niet alleen van groot belang voor de energietransitie zelf, het biedt door de gunstige ligging ook kansen voor de offshore sector in het Noordzeekanaalgebied. En dat kan ik vanuit AYOP alleen maar toejuichen! Alle geplande windparken op zee samen zullen rond 2030 voorzien in circa 75 procent van de huidige elektriciteitsbehoefte.

Het kabinet heeft de ambitie voor windenergie op zee verhoogd naar 21 GW rond 2030. Momenteel is circa 2,5 GW windenergie op zee volledig in bedrijf genomen en is een aantal windparken in aanbouw of vergund. Het eerstvolgende windpark dat zal worden vergund, na kavel VI van Hollandse Kust (west), is IJmuiden Ver (4 GW). De regio Amsterdam-IJmuiden is dé regio welke het best gelegen is om deze ambitie te kunnen realiseren. Strategisch gelegen aan de Noordzee met kades en infrastructuur en alle O&M faciliteiten binnen handbereik. Met een sterk netwerk aan bedrijven dat hier al gevestigd is en voldoende mogelijkheid voor nieuwe bedrijven om zich hier te vestigen. Dus heb je interesse? Join the offshore wind hub!