COLUMN

Wim Tekkelenburg

Wim Tekkelenburg is als Accountmanager Binnenvaart verantwoordelijk voor een ‘diverse’ binnenvaartportefeuille van Rabobank en is zowel zakelijk als privé verbonden met het water.

Een goede prognose

Wat moet ik met de door jullie opgevraagde driejarenprognose aan, terwijl ik nog niet eens één jaar vooruit kan kijken? Een vraag die ik de afgelopen jaren regelmatig heb gekregen, waarbij mijn gesprekspartner mij dan aankijkt met een blik van: moet ik jou dat óók nog uitleggen!

Ik zou flauw kunnen zijn en kunnen antwoorden: als jij het al niet weet als ondernemer, hoe moet ik het dan weten?

Veel binnenvaartondernemers zien een prognose als een verplichte formaliteit van een financiële instelling en die gedachte vind ik al een gemiste kans. Met behulp van een prognose probeer je namelijk onderbouwd (met enige voorzichtigheid) de toekomstige financiële verwachtingen van de onderneming in beeld te brengen.

Hierdoor creëer je met de nu beschikbare kennis en informatie inzicht in de financiële resultaten van de huidige exploitatie én de plannen die je nog wilt en moet verwezenlijken welke van invloed zijn op de toekomstige exploitatie. Denk bij het laatste vooral aan kosten van groot onderhoud (SI/klasse), toekomstige (vervangings-)investeringen, maar ook aan de fiscale ontwikkelingen zoals vrijval van afschrijvingen en de toename van belastingverplichtingen.

Hierdoor krijg je inzicht in waar je staat en een overzicht van waar je – als het goed is – naar toe groeit. Door als ondernemer periodiek de prognose te herijken aan de actuele financiële situatie zie je of plannen haalbaar zijn of dat er knelpunten ontstaan waar je als ondernemer op moet anticiperen.

Op basis van het bovenstaande creëer je als ondernemer voor jezelf een dynamisch en levendig document dat je periodiek financiële informatie verschaft in plaats van een alleen door de bank opgelegde verplichting die je op de koop toe ook nog eens jaarlijks moet updaten.