COLUMN

Liana Engibarjan

Liana Engibarjan is schipper en stuurman, houder van de CBOB Binnenvaart-ondernemers-
wisseltrofee 2018, binnenvaartvlogger en -blogger, én columnist van Maritiem Courant!

Blind oog

De binnenvaart is behoorlijk veranderd de laatste jaren: nieuwe technologieën die het leven van een schipper makkelijke maken en steeds strengere eisen aan de schepen volgen elkaar in rap tempo op.

Zo werd een aantal weken geleden vol lof de Green Deal gepresenteerd, een pakket regelgeving om de scheepvaart groener te maken. En hoewel er geprobeerd wordt om bepaalde bedrijfstakken niet te zwaar aan te pakken, omdat dan zeer waarschijnlijk industrie naar het buitenland vertrekt, is het blijkbaar nodig om het groenste jongetje van de klas aan te pakken: de binnenvaart …

Terwijl minister Van Nieuwenhuizen druk bezig is de meest groene vorm van transport dure eisen op te leggen om aan de zelf opgelegde uitstootreductie te voldoen, wordt er door overheid en belanghebbenden in de sector zelf een blind oog gekeerd naar het feit dat ongeveer een derde van het personeel inmiddels uit het voormalige Oostblok komt. Allemaal geld dat naar het buitenland verdwijnt dus.

Jammer dat de regering blijkbaar zo weinig affiniteit heeft met deze beroepstak, die onmisbaar is voor onze economie, anders dan het potentieel om financieel uit te melken of er goals mee te behalen.

Naar mijn mening moeten we er juist alles aan doen om te zorgen dat onze beroepstak, waar wij goed in zijn, in onze eigen handen blijft. Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die het vreemd vindt dat er zo weinig gebeurt om nieuwe mensen binnen onze eigen landsgrenzen aan te trekken.

Er lijken meer dan genoeg op zichzelf staande initiatieven te zijn, maar is er dan te weinig communicatie of überhaupt geen samenwerking tussen deze initiatieven? Of met de regering? Met de scholen? Met de enorme hoeveelheid toeleveranciers die hun brood verdienen aan de binnenvaart?

Ik  heb zelf herhaalde malen handen uitgereikt naar andere initiatieven, maar ben ik zelf benaderd? Nee! Het is onnodig om enorme hoeveelheden geld over de balk te gooien aan verouderde plannen. Scholen moeten bezocht worden. Het volstaat niet om een stapel folders neer te gooien. Ik weet niet of u de laatste jaren wel eens om zich heen heeft gekeken, maar jongeren lezen geen folders.

Mijn idee is: alle initiatieven en partijen samen laten werken en een goede lobby in Den Haag. We zijn al laat met veranderingen die de binnenvaart ten goede komen. Een passieve houding kunnen we ons in het belang van de sector niet langer veroorloven