COLUMN

René Overveld

René heeft ruime ervaring op diverse soorten tankschepen met een breed vaargebied. Hij was fleetmanager en later safety manager bij een grote tankvaartbevrachter met een eigen vloot. Daarnaast vertegenwoordigt hij het internationaal varend bedrijfsleven als voorzitter van de commissie Environment and Safety van het Inland Waterway Transportplatform (IWT) en is hij onder andere voorzitter van het Platform Zero Incidents.

Werkgroepen

Tijdens het volgen van de commentaren op de beslommeringen van het instellen van een nieuwe regering viel mijn oog op de volgende tekst: als je zes maanden niets wilt doen benoem je een werkgroep, bij twee jaar een stuurgroep en bij vier jaar een taskforce.

Ik moest onmiddellijk denken aan een aantal werkgroepen en commissies waarbij ik zelf betrokken ben. Het is verdraaid nog waar ook.

In 2018 is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies het initiatief genomen voor de Taskforce Ontgassen. Daarin staan overheid en bedrijfsleven gezamenlijk aan de lat om het landelijk verbod op varend ontgassen zo soepel mogelijk in te voeren. Nu is het niet zo dat er in die vier jaar niets gedaan is, maar het heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Installaties en locaties zijn nog steeds niet vergund, zodat we in Nederland nog steeds maar over één installatie beschikken en dat is de ATM. Op het moment dat die in onderhoud gaat, moet je dus maar uitzoeken waar je met de dampen uit de lege ladingtanks blijft. Er is nog steeds geen nationaal verbod in Nederland, omdat de minister vast wil houden aan internationale wetgeving, het CDNI-verdrag. Dit moet echter nog geratificeerd worden door België, Frankrijk en Zwitserland. Dat duurt nog even.

In het ADN hanteert men dezelfde systematiek van werkgroepen en commissies. Op zich niet verkeerd, want het leidt tot het terdege uitzoeken en afwegen alvorens te besluiten. Zo verzoeken we als bedrijfsleven nu al twee jaar aan het ADN Safety Committee tot het bijeenkomen van de werkgroep Stoffen, omdat een aantal essentiële zaken geregeld moeten worden. Door Covid-19 is deze commissie nog steeds niet bij elkaar geweest, terwijl er in andere werkgroepen wel via Teams en Zoom is vergaderd. Dit is slecht voor de binnenvaart, want het niet beschikbaar zijn van testbuisjes die nodig zijn voor het vervoer van bepaalde stoffen over de binnenwateren, zorgt voor een anti-modal shift. Daarom worden deze stoffen nu per tanktruck vervoerd.

Aan boord hanteerden wij altijd het adagium ‘je moet werken om het werk af te krijgen en niet om de dag om te krijgen’. Dit gezegde gaat dus echter niet altijd overal op. Toch is het ondanks deze ‘frustratie’ belangrijk genoeg om in deze werkgroepen zitting te blijven nemen omdat er anders vermoedelijk helemaal geen vaart in komt.