Afgelopen week werd een stuk van de kade aan het Yangtzekanaal omgebouwd tot een ware dronehaven om een lange-afstandsdrone van het Nederlandse bedrijf Avy te demonstreren. Tijdens de week werden verschillende dronevluchten in de Amalia-, Ariane- en Alexiahavens uitgevoerd. Ook werd de camera getest die tijdens de dronevluchten zicht moet houden op havenactiviteiten en inspecties van haven-assets -zoals bijvoorbeeld kademuren- van het Havenbedrijf Rotterdam. De test- en demoweek is onderdeel van het innovatieprogramma ‘Drone Port of Rotterdam’ en past in de ambitie van het Havenbedrijf nieuwe technologieën te testen die de haven veiliger, slimmer en sneller maken.

Bekijk de video 

Dronehaven
In de week van 25 oktober werd een stuk van de kade aan het Yangtzekanaal omgebouwd tot een ware dronehaven. Een bouwkeet werd ingericht als Command Center en op de kade werd een Avy Station geplaatst. Dit dockingstation maakt autonome operaties en onmiddellijke inzet mogelijk.
Op het Haven Coördinatiecentrum in het World Port Center werd live meegekeken met de dronebeelden om de toegevoegde waarde van de dronebeelden ten opzichte van de beelden van de vaste camera’s in de haven goed te beoordelen.
De pilot richtte zich voor de Divisie Havenmeester op zee- en binnenvaartinspecties zoals bijvoorbeeld bunkeren, waterverontreiniging, boord-boord overslag, zonnering/gevaarlijke stoffen, wal-boord overslag, luchtverontreiniging (rook/roet) en reparatie aan boord van schepen. Laat een drone bijvoorbeeld een open tankdeksel zien, dan zou dat mogelijk kunnen wijzen op illegaal ontgassen door schepen en kan er polshoogte genomen worden.

Lange-afstandsdrone
Tijdens de pilot heeft het Nederlandse bedrijf Avy haar nieuwe type ‘vliegtuig-drone’ ingezet. Deze drone kan langere afstanden met hogere snelheid afleggen, waardoor met 2 à 3 toestellen de hele haven bestreken kan worden en de drone bij incidenten heel snel ter plekke kan zijn. Daardoor is de inzet interessant voor verschillende soorten werkzaamheden van de Divisie Havenmeester; het afhandelen van incidenten, slimmer patrouillevaren, inspectie-toezicht op scheepsactiviteiten, port security en ook verkeersafhandeling.

Voor geïnteresseerde genodigden waren er demonstratiemomenten ingebouwd; hiervan maakten veel mensen met veel belangstelling gebruik; overheidsdiensten zoals de voedsel- en warenautoriteit, spoor- en netwerkbeheerders, maar ook logistieke dienstverleners, agentschappen en scheepsrederijen.
De Avy vliegtuigdrone die getest werd, kan ook gekoelde medische benodigdheden vervoeren. In de toekomst zullen nieuwe ontwikkelingen bekeken en getest worden, zoals bijvoorbeeld het vervoeren van onderdelen en ladingmonsters zodat deze in de toekomst naar schepen kunnen worden getransporteerd.

Toekomst
De test- en demoweek is onderdeel van het innovatieprogramma ‘Drone Port of Rotterdam’, waarbij de inzet en het gebruik van verschillende drones worden getest. Begin 2022 volgt de volgende langdurige drone-operatie; over een periode van 5 maanden zullen er op wekelijkse basis vluchten worden uitgevoerd. Ook externe partijen kunnen dan testverzoeken voor de inzet van drones indienen.
Een nieuw Avy toestel zal dan in combinatie met het Avy Docking Station worden ingezet. Dit biedt een nog hogere mate van autonomie en kan zwaardere weerscondities aan. Het dronestation zal dan bij het Rotterdamse Loodswezen op de Pistoolhaven geplaatst worden, waardoor het vlieggebied verder wordt uitgebreid. Nieuw is in die operatie het gezamenlijk gebruiken van hetzelfde luchtruim door de helikopters van het loodswezen en drones; iets wat in de toekomst helder en veilig geregeld moet worden.

Meer informatie/beeld/video over drones
Meer informatie over het innovatieprogramma waarmee we de toepassingsmogelijkheden van drones verder verkennen vindt u op Drones | Port of Rotterdam.