COLUMN

Caroline Nagtegaal-van Doorn

Na een eerdere carrière bij onder andere het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol werd Caroline Nagtegaal-van Doorn in 2017 Europarlementariër. In het Europees Parlement is ze onder andere specialist in de transportsector namens de VVD.

Veilig en schoon in behouden haven

Van Rotterdam tot Varna, van Antwerpen tot Valencia, en van Genua tot Göteborg, Europese havens spelen een cruciale rol in onze economie. Daarom is het hebben van een Europese Havenstrategie net zo cruciaal! En laten wij daar nu onlangs in het Europees Parlement over hebben gestemd. In deze strategie worden aanbevelingen gedaan aan de Europese Commissie, die onze havens de mogelijkheid bieden veiligheid en verduurzaming te verenigen.

Juist omdat Europese havens tot onze kritieke infrastructuur behoren, vraagt dit om veiligheidsmaatregelen die onze havens en welvaart beschermen. Landen van buiten de EU, denk bijvoorbeeld aan Rusland en China, hebben namelijk niet altijd de beste bedoelingen en proberen onze kritieke infrastructuur te saboteren. Om mogelijke spionageactiviteiten en sabotage te voorkomen, is het cruciaal dat deze infrastructuur in Europese handen blijft.

Daarnaast willen we onze economische afhankelijkheid van deze landen zo veel mogelijk beperken, waarbij de energietransitie van groot belang is. Deze transitie maakt het mogelijk om bijvoorbeeld niet langer enkel afhankelijk van Russisch gas te zijn. Hierbij speelt de haven een grote rol aangezien dit de plek is waar energie wordt opgeslagen. Daarom heb ik het belang van de inzet van LNG nogmaals benadrukt. Omdat deze alternatieve brandstof aanzienlijk schoner is dan fossiele brandstoffen en – anders dan groene waterstof – wel beschikbaar en betaalbaar is, is vloeibaar gas hard nodig is om op een realistische manier klimaatneutraliteit na te streven. Daarmee gaan energieonafhankelijkheid en de verduurzaming van havens en schepen hand in hand. Een win-win situatie dus!

Tot slot moeten we ervoor zorgen dat onze Europese havens kunnen blijven concurreren met havens aan de buitengrenzen van Europa. De verschillende, onlangs aangenomen klimaatwetten waar ik in eerdere columns over schreef, moeten ook de positie van Europese havens beschermen tegen landen die geen strenge klimaatregels hebben zoals wij. We moeten voorkomen dat onze havens leeglopen richting havens aan onze grenzen – het zogenaamde ‘carbon leakage’ effect.

‘Veilig en schoon in behouden haven zijn’ – dat moet het credo worden in Europa. En als de Commissie deze aanbevelingen snel opvolgt, dan zetten we flinke stappen daartoe.