COLUMN

RUBEN DE JONG

Ruben de Jong is werkzaam als scheepsontwerper bij Damen Shipyards. Hij is daarnaast Board Member bij Young IRO, de jongerenorganisatie van de IRO. De Young IRO Board zal het komende jaar een van de columnisten zijn van de Maritiem Courant, met wisselende pen.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst?

Onlangs stuitte ik op een artikel in het Dagblad van het Noorden waarin het volgende stond geschreven: Jongeren moeten maar weinig hebben van een bedrijf als Shell. De klimaatbewuste generatie ziet zichzelf niet werken bij het oliebedrijf.
Zelf maak ik ook deel uit van deze klimaatbewuste generatie en ik herken het sentiment uit gesprekken met leeftijdsgenoten. Jonge mensen willen in hun werk graag ‘iets doen met duurzaamheid’ of bijdragen aan een duurzamere wereld. Een carrière bij een bedrijf dat actief is in de olie- en gas industrie lijkt een no-go.

Toch zou ik jongeren willen aanmoedigen om juist eens na te denken over een baan in de energie-industrie, daar vallen ook bedrijven onder die momenteel actief zijn in de olie en gas. Het zijn juist deze bedrijven met hun jarenlange ervaring, die de grote stappen zullen moeten maken in de energietransitie. Hier zijn veel ambitieuze jonge mensen voor nodig, die met een verfrissende blik de bedrijfscultuur en strategie kunnen, en willen, veranderen. Voor wie direct impact wil maken in de energietransitie, is het in mijn ogen logisch om te starten bij bijvoorbeeld de ‘renewables-afdelingen’ van bedrijven die momenteel verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van onze energievoorziening.

De huidige energievoorziening is een complex systeem. De energietransitie is nog vele malen complexer. We hebben daarom mensen nodig die deze complexiteit overzien en verbanden kunnen leggen tussen maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen. Waarschijnlijk zullen de bedrijven die nu onze energievoorziening voorzien en deze kennis hebben, ook de energietransitie mogelijk maken. Ik hoop van harte dat jonge mensen hieraan blijven willen bijdragen en dat de klimaatbewuste generatie niet aan de zijlijn komt te staan.