COLUMN

Raymon Berkhout

Raymon Berkhout is in meerdere functies al ruim elf jaar werkzaam in de binnenvaart. Hij is thuis in techniek, bemanning, veiligheid, operaties en management van schip en vloot. Hij is het lang niet altijd eens met hoe zaken geregeld zijn of gebeuren in de binnenvaart en is met die kritische blik sinds april 2018 de trotse columnist in de Martitiem Courant

Bemanning kwalificaties

De laatste weken zit ik mij weer te verwonderen over de gang van zaken om gekwalificeerd personeel op een schip te krijgen. Ik weet dat ik er eerder over geschreven heb, maar dat was meer in de richting van schipper en patent. Nu verwonder ik me over de kwalificatie van stuurman.
Een stuurman kun je nagenoeg alleen worden door middel van lange vaartijd. Waarom worden hier geen passende opleidingen voor bedacht? Of vrijstellingen, er is immers een groot gebrek aan goed opgeleid personeel. Wellicht een opleiding van drie maanden met zes maanden vaartijd, gevolgd door een examen.
Het toetsen van die ‘praktijkopleiding’ aan boord gebeurt nu niet. Immers, vaartijd is voldoende en gezien het personeelsgebrek zijn we al snel blij als we iemand hebben. Gevolg is dat veel mensen in het dienstboekje stuurman hebben staan, maar de kwalificaties absoluut niet bezitten. Erger is andersom, mensen die wel de kwalificaties bezitten, maar niet de stempel in het dienstboekje hebben.
We moeten ons wellicht afvragen wat de kwalificaties voor een goede stuurman zijn. De term is, mijns inziens, al een tijdje achterhaald. De term ‘Loading Master’ (lekker internationaal) lijkt mij veel pakkender. Een goede stuurman stuurt het overige dekpersoneel aan, zorgt voor een juiste belading van het schip, maakt de benodigde papieren op en voert de onderhoudstaken uit aan boord. Dit zijn naar mijn idee de primaire taken. Daarnaast mag er van een stuurman verwacht worden dat hij de ‘piloot’ bij tijd en wijle kan overnemen van de schipper om hem te ontlasten indien nodig.
Er zijn naar mijn idee mensen genoeg die dit snel onder de knie kunnen krijgen, dus laten we ook zorgen dat ze hier de mogelijkheid voor krijgen.