COLUMN

Caroline Nagtegaal-van Doorn

Na een eerdere carrière bij onder andere het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol werd Caroline Nagtegaal-van Doorn in 2017 Europarlementariër. In het Europees Parlement is ze onder andere specialist in de transportsector namens de VVD.

STEUN VOOR GROENE ZEEVAART

Het was weer een spannende week in Brussel! Met een ruime meerderheid stemde het Europees Parlement in met de herziening van het Europees emissiehandelssysteem (ETS), waaronder het voorstel om de maritieme sector daarin onder te brengen. Een paar weken geleden werd dit voorstel nog weggestemd, omdat het voor sommige politieke groepen niet ver genoeg ging. Na nachtenlang onderhandelen is er dus alsnog een akkoord bereikt.

ETS zorgt ervoor dat Europese rederijen hun uitstoot kunnen compenseren door emissierechten te kopen. Dit stimuleert scheepsbedrijven om duurzamer te opereren. Ik ben tevreden met het compromis dat is bereikt. In het afgelopen jaar heb ik er actief voor gepleit om kleinere schepen vanaf 400 ton onder te brengen bij dit systeem, in het voorstel van de Commissie was dit nog 5000 ton. Dit zorgt voor een gelijk speelveld voor alle spelers binnen de sector. Een groot deel van de Nederlandse vloot valt immers onder de 5000 ton en ook zíj willen investeren in groene technologieën en duurzamere technieken. Daarin moeten zij wat mij betreft worden gesteund. Daarom ben ik ook blij dat 75 procent van de maritieme opbrengsten naar het ‘Ocean Fund’ gaat. Hiermee wordt specifiek geïnvesteerd in modernisering van de vloot en haveninfrastructuur, zodat de sector er ook echt wat van terug ziet. Tot slot moeten de lidstaten volgens het Parlement de resterende opbrengsten oormerken voor duurzame maritieme investeringen en de energietransitie.

Nu zullen de zogenoemde ‘trilogen’ starten, de onderhandelingen tussen de lidstaten en het Europees Parlement. Ik hoop van harte dat een groot deel van het compromis in het Parlement overeind blijft en de sector met genoeg steun echt aan de slag kan met verduurzamen!