COLUMN

SYLVIA BOER

Sylvia Boer is directeur van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP), een actieve vereniging met 115 leden: bedrijven, regionale overheden en kennis- en onderwijsinstellingen die actief zijn in de offshore-olie-, gas- en windenergiesector in het Noordzeekanaalgebied.

Energiehaven

Maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast!
Herman van Veen zong het al in 1979, om ongetwijfeld andere redenen, maar het is nog steeds actueel. Maar waarom deze haast? Nou dat heeft te maken met het feit dat de energietransitietrein in volle vaart doordendert. We werken met elkaar keihard aan het realiseren van de klimaatdoelen en deze zijn nog ambitieuzer dan we aanvankelijk dachten, namelijk geen 10,5 gigawatt geïnstalleerd aan windmolenparken op zee, maar 21 gigawatt in 2030.
Feitelijk is dit een verdubbeling van de capaciteit in de helft van de tijd. Op zich houden wij best van een uitdaging in Noord-Holland en onder druk wordt alles vloeibaar, maar fysieke ruimte tover je niet zomaar uit de hoge hoed. De windmolens worden namelijk steeds groter, om meer energie te genereren, maar daarmee worden ook de afzonderlijke onderdelen, denk aan de turbines, bladen en fundaties, groter. Die enorme onderdelen moeten ook nog eens goed gecoördineerd bij elkaar komen. Je hebt dus vooral voldoende haven- en kaderuimte nodig en die is nog onvoldoende gerealiseerd in de toekomstplannen van de Nederlandse overheid.
Nu hoor ik jullie denken ‘we hebben toch meerdere havens in Nederland?’ en dat klopt inderdaad, maar deze werken ook aan Duitse, Deense en Ierse windparken. Bovendien lopen er de nodige waterstofprojecten die ook ruimte in beslag nemen.

Kortom, de ruimte is schaars en wordt alleen maar schaarser. Het is een complexe puzzel die we met elkaar nog niet gelegd hebben, maar er is wel een oplossing: namelijk de nieuw te realiseren Energiehaven, voor het installeren van windparken op zee.
De Energiehaven moet ontstaan in de voormalige Averijhaven in Velsen. In 2020 hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam een convenant getekend om te kunnen starten met de bouw van deze Energiehaven. Die start is in 2021 gemaakt. Momenteel wordt het slibdepot leeg gebaggerd door AYOP-lid Van Oord. Maar door de recente ontwikkelingen rond de energievoorziening in Nederland komt de realisatie van de Energiehaven steeds meer onder druk te staan en treden de nodige vertragingen op.
De tijd dringt en we hebben snel meer ruimte nodig voor windenergie-ambities op zee, maar zonder Energiehaven zien wij het somber in.

Zou graag eens met jullie van gedachten wisselen.
Mail of bel me gerust: sylvia@ayop.com | 06 – 10 35 75 49.