Er komt definitief een fiets- en wandelbrug over de Schelde ter hoogte van de Kennedytunnel. De brug zal een essentieel onderdeel vormen van de verkeersinfrastructuur die rond Antwerpen wordt aangelegd. De Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) reageert ontstemd.

De brug zal bestaande en nieuwe fietsverbindingen in de ringzone en op Linkeroever met elkaar verbinden en optimaliseren. Oponthoud door scheepvaartverkeer zou dan op een aanvaardbaar niveau liggen. ,,Deze problematiek valt voor een groot stuk op te lossen door goede afspraken te maken in het beheer van de brug, informatie voor gebruikers en stroomopwaarts en stroomafwaarts faciliteiten voor de scheepvaart’’, zegt minister Lydia Peeters. ,,Doordat we kiezen voor de hogere variant van de brug wordt de doorvaart voor binnenscheepvaart niet gestremd en zal de brug slechts een beperkt aantal keer moeten openen voor maritieme vaart Scheldeopwaarts.’’

De brug stuit echter op verzet van de BvL die al twee jaar met dit dossier bezig is. De brug zal volgens BvL de scheepvaart hinderen en negatieve gevolgen hebben voor bedrijven. Grote cruiseschepen zullen Antwerpen niet meer binnen kunnen. BvL waarschuwt dat een gewone opening de bruggebruiker gemiddeld een halfuur wachttijd oplevert, maar dat dit met diepstekende schepen met bestemming Wintamsluis oploopt tot zelfs anderhalf uur. De grootste passagiersboten kunnen alleen nog bij hoog water aankomen en vertrekken en ook de haven van Brussel zal hinder ondervinden.
BvL stelt alternatieven voor, namelijk een hoogfrequente veerdienst en een tunnel. Een veerdienst kost slechts een fractie van de brug of een tunnel. Het bouwen van een tunnel kost meer dan een brug maar bouwkost en onderhoud worden al na een tiental jaar goedkoper. Bovendien staat een tunnel garant voor een ononderbroken verbinding.