‘Ik mis de afwisseling in mijn werk door corona’

PORT OF AMSTERDAM

‘Wij werken in een vitale sector en daar zijn we ons van bewust. De haven moet blijven draaien. Daar staat iedereen achter.’ Aan het woord is havenbeambte Roland Boogaard, die door de coronacrisis nu met een vast maatje het patrouillevaartuig bemand. 
 
Scheepvaart moet 24/7 begeleid blijven worden. Dat is één van de taken van de Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam en dus ook die van Roland Boogaard. Roland houdt van het varen. Ochtend-, middag- en nachtdiensten, hij draait ze allemaal en vindt het heerlijk op het water. Ook in coronatijd. Maar de impact van de coronacrisis voelt hij wel. 

Wat is er veranderd aan jouw werk op het water door de coronacrisis? 
‘Wat ik het meest mis zijn de sociale contacten. Eén van de maatregelen die Port of Amsterdam begin maart heeft genomen, is dat we in vaste teams werken. Waar we voorheen met verschillende collega’s op een patrouillevaartuig zaten, is dat nu altijd met dezelfde. Mocht er dan een besmetting plaatsvinden, dan is de kans dat deze zich verder binnen de teams verspreid beperkt. Gelukkig kunnen mijn collega en ik goed met elkaar overweg, anders is zo’n vaartuig wel heel klein. Wat ik ook mis, is de afwisseling in het werk. We doen nu veel minder inspecties en komen daardoor ook veel minder aan boord bij schepen. Wij gaan nu alleen aan boord als de veiligheid in het geding is, dus alleen bij noodgevallen. Het contact met de schippers mis ik ook. We hebben nu heel weinig contact met de gebruikers van de haven.’  

Hoe is de sfeer bij Divisie Havenmeester? 
‘Door deze situatie merk je weer dat iedereen bereid is om in tijden van crisis een extra tandje bij te zetten. Afgelopen weekend gold tijdens Pasen een noodverordening. Dat betekende dat er van vrijdagochtend tot maandagavond niet op de grachten gevaren mocht worden. Wij waren door de gemeente Amsterdam gevraagd om extra medewerking te verlenen en handhavend op te treden als we bootjes zagen op het IJ met meer dan twee mensen daarin. In dit soort gevallen zie je hoe bereid collega’s allemaal zijn om zich in te zetten om de boel veilig te houden. Dat zegt wat over de sfeer.’  

Wat vind jij van de maatregelen die er zijn genomen? 
‘De maatregelen die door onze organisatie zijn genomen zijn goed. Die zijn ter bescherming van ons, maar ook van anderen. Het havenbedrijf neemt echt zijn verantwoordelijkheid en doet veel preventief voor het welzijn van de mensen. Er wordt goed gecommuniceerd, dus het is allemaal heel duidelijk. Maar inmiddels vind ik deze situatie toch wel vervelend worden. Het duurt lang en kan ook nog wel even duren. Maar het is belangrijk dat we volhouden, dat we echt afstand houden van elkaar en discipline opbrengen om alle maatregelen goed op te volgen. We zijn ons ervan bewust dat de haven vitaal is voor de samenleving en de economie en dat die moet blijven draaien.’